Česky English Deutsch Pусский

Obchodní řetězce, komunikace, právní a daňová gramotnost-2021/2022

Informace o kurzu

Cena500 Kč
Délka2 semestry
Lektorgarant: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry,  zahájení 7. 10. 2021

Lektoři: Mgr. Helena Musilová; doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.;  doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.; Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Konání kurzu: dle harmonogramu ve čtvrtek, 14:00 - 16:00

Místo konání: v prostorách Fakulty podnikatelské, Kolejní 2906/4.  Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost. Ústav managementu, 6. patro, zasedací místnost

Změna přednášek a přednášejícího vyhrazena.

Náplň kurzu:

Jak se zorientovat v právních a daňových otázkách?

Smlouvy, vymáhání pohledávek soudní cestou, insolvenční řízení, dědické právo a rodinné právo, koupě a prodej nemovitosti, darování, přivýdělek, možnosti daňové optimalizace, atp.

Jak uspět v komunikaci v 21. století?

Mezigenerační a genderová komunikace, jak přežít konfliktní situace, (pozitivní) dopad konfliktní situace, atp.

Jak se mění nakupování, spokojenost zákazníků a externí komunikace firem?

Nadnárodní řetězce, vývoj obchodního podnikání v ČR, srovnání se situací v EU, průzkum spokojenosti zákazníků v maloobchodních řetězcích, marketingová komunikace obchodních řetězců, atp.

Harmonogram:

Zimní semestr 2021/2022:

 1. Smlouvy – smluvní typy dle občanského zákoníku, náležitosti smluv, zajištění a utvrzení smluv - Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost, 7.10.2021
 2. Vymáhání pohledávek soudní cestou – občanské soudní řízení, exekuce a výkon rozhodnutí)- Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost, 21.10.2021
 3. Insolvenční řízení – konkurs, oddlužení – výhody a nevýhody jednotlivých způsobů řešení insolvence z pohledu věřitele - Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost, 4.11.2021
 4. Dědické právo a rodinné právo - zákonné dědické třídy, nepominutelný dědic, vydědění, závěť, společné jmění manželů, sporný a nesporný rozvod - Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost, 18.11.2021
 5. Případy a situace, které přináší život, a jejich daňové řešení (koupě a prodej nemovitosti, darování, přivýdělek, možnosti daňové optimalizace, atd.) (I) - Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost, 6.1.2022
 6. Případy a situace, které přináší život, a jejich daňové řešení (koupě a prodej nemovitosti, darování, přivýdělek, možnosti daňové optimalizace, atd.) (II) - Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost, 20.1.2022

Letní semestr 2020/2021:

 1. Jak uspět v komunikaci v 21. století - Ústav managementu, 6. patro, zasedací místnost, 10.2.2022
 2. Jak přežít konfliktní situace aneb mohou mít konfliktní situace pozitivní dopad? - Ústav managementu, 6. patro, zasedací místnost, 24.2.2022
 3. Mezigenerační a genderová komunikace - Ústav managementu, 6. patro, zasedací místnost, 10.3.2022
 4. Nadnárodní řetězce, vývoj obchodního podnikání v ČR, srovnání se situací v EU - Ústav managementu, 6. patro, zasedací místnost, 24.3.2022
 5. Průzkum spokojenosti zákazníků v maloobchodních řetězcích - Ústav managementu, 6. patro, zasedací místnost, 7.4.2022
 6. Marketingová komunikace obchodních řetězců - Ústav managementu, 6. patro, zasedací místnost, 21.4.2022
 7. Výsledky výzkumu a příprava prezentace - Ústav managementu, 6. patro, zasedací místnost, 5.5.2022

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.