Česky English Deutsch Pусский

Televize a rozhlas – včera, dnes a zítra-2021/2022

Informace o kurzu

Cena500 Kč
Délka2 semestry
LektorProf. Ing. Václav Říčný, CSc., prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D., doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D., prof. Ing. Aleš Prokeš, PhD.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení 14. 10. 2021

Lektoři: prof. Ing. Václav Říčný, CSc.; prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.; doc. Ing. Martin Slanina, Ph.D.; prof. Ing. Aleš Prokeš, PhD. 

Konání kurzu: 1x za 14 dní ve čtvrtek , 14:00 - 15:30

Místo konání: Ústav radioelektroniky FEKT VUT Brno, Technická 12, 612 00 Brno hlavní vchod nad zastávkou „Podnikatelská“ autobusu č. 53, budova E, laboratoř SE 7-106 (7. poschodí).

Náplň kurzu:

         Proč se přihlásit do kursu ?  Chcete se dozvědět co nejvíc o nejrozšířenějších mediích současnosti, o jejich historii, vývoji, ale i o technice, kterou téměř každý den užíváte a jejíž možnosti možná zcela nevyužíváte ?   Chcete  se  vyrovnat svým dětem a seznámit se s typy, vlastnostmi, i správnou obsluhou moderních rozhlasových a televizních přijímačů, ale třeba i s tím, jak vybrat nový přijímač ? Žijeme v době revolučních změn komunikačních technogií – vysílání satelitní, zemské, kabelové, ale zejména přes pevný i mo-bilní internet. Chcete se v nich orientovat ? I tyto poznatky a informace získáte v kurzu „Televize a rozhlas – včera, dnes a zítra“.  Součástí kursu budou ukázky a demonstrace příslušné techniky a dvě exkurse – do TV studia ČT v Brně a na vysílač v Brně na Barvičově.

       Přestože jde o technicky zaměřený kurs, přednášky budou srozumitelné i pro ty, kteří nemají speciální znalosti v oboru. Ke každé lekci budou účastníci kursu dostávat studijní materiály (sylaby) a většina lekcí bude doplněna praktickými ukázkami. Součástí každé lekce bude závěrečná diskuse na téma v ní probírané podle zájmu účastníků.

Témata přednášek:

 1. Historie televizního a rozhlasového vysílání                                       
 2. Digitalizace obrazových a zvukových signálů
 3. Struktura systému TV a rozhlasového přenosu                                          
 4. TV studio – struktura, funkce a vybavení         
 5. Digitální TV vysílání – satelitní - DVB-S,S2
 6. 3D televize
 7. Digitální TV vysílání – zemské - DVB-T,T2                                  
 8. Nové technologie zobrazovačů v TV přijímačích                                           
 9. Digitální TV vysílání – kabelové - DVB-C,C2                                         
 10. Digitální rozhlasové vysílání DAB a DAB+                                       
 11. Rozhlasové přijímače                                       
 12. Přechod na standard DVB-T2 v ČR.                                              
 13. Perspektivy rozhlasu a televize. Souboj broadcast versus broadband.                                                                         
 14. Součástí kursu je exkurse do TV studia ČT Brno (leden 2022 – termín bude  upřesněn).

 

 

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.