Česky English Deutsch Pусский

Foto: Pokročilá práce s fotografiemi v Zoner Photo Studiu – modul Editor - pátek 13

Informace o kurzu

Cena1200 Kč
Délka2 semestry
LektorIng. Pavel Kristián a Pavel Kristián

Přihlášky přijímáme pouze online, dokud vidíte níže přihlašovací formulář.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení v zimním semestru akademického roku 2019/2020 - 11. 10. 2019

Konání kurzu: 1x za týden v pátek od 13:00 do 14:45, Místo konání: Fakulta informačních technologií, učebna: N103

 

Kurz je určen uživatelům programu Zoner Photo Studio ve verzi X, je však v omezeném rozsahu použitelný i pro majitele nižších verzí (Zoner Photo Studio 18 a 17).

Požadovány jsou základní dovednosti při práci s počítačem a znalost základů práce v Zoner Photo Studiu, případně absolvování kurzu Zoner Photo Studio pro fotografy –  modul Vyvolat.

Kurz se věnuje především úpravám snímků v modulu Editor, zejména využití práce s vrstvami při zpracování fotografií v Zoner Photo Studiu X. Detailně jsou probrány možnosti režimů prolínání vrstev a jejich použití při úpravách fotografií. Velká pozornost je věnována práci s výběry a maskami vrstev. Účastníci kurzu se naučí, jak se masky vytvářejí a upravují, jak převádět vzájemně masky a výběry a především, jak efektivně masky vrstev připravovat ať již za pomoci nástrojů pro výběr nebo jinými technikami.

Účastníci kurzu se naučí používat vrstvy úprav a řadu dalších možností, které vrstvy v Zoner Photo Studiu nabízejí. Při vylepšování portrétních fotografií a krajinářských fotografií si v praxi vyzkouší řadu pokročilých technik práce, jako jsou např. maskování světlosti a malování světlem.

Do výuky jsou zařazeny i postupy vytváření panoramatických fotografií, zpracování tzv. HDR snímků a možnosti, které nabízí tzv. multiexpozice – vytváření fotografie skládáním několika samostatných snímků. Zahrnuta je i práce s černobílou fotografií.

Součástí výuky je i úvod do použití aplikací zastoupených v souboru NIK Collection, a to pro tvorbu HDR, barevné úpravy včetně převodu do černobílé nebo např. možnosti doostřování snímků při použití aplikace Sharpener.

Orientační přehled lekcí:

 1. Proč upravovat digitální snímky. Destruktivní a nedestruktivní úpravy. Informace o aplikacích. Co je důležité před úpravou. Monitor a počítač, pracoviště, správa barev.
 2. Představení Zoner Photo Studia. Základní nastavení. Modul Vyvolat vs. Editor
 3. Formáty souborů, RGB a další. Uložení a export, volba formátu a bar. profilu.
 4. Tonalita a histogram, Úrovně
 5. Křivky
 6. Vrstva – základy, druhy vrstev a vrstva úprav
 7. Režimy prolnutí a krytí vrstev
 8. Filtry pro úpravu barev, WB
 9. Křivky a Úrovně pro úpravu barev
 10. Různé filtry a efekty
 11. Doostření
 12. Potlačení šumu
 13. Ořez a srovnání
 14. Výběry a masky – nástroje pro vytváření a úpravy
 15. Výběry a masky – převádění, uložení a načtení
 16. Skládání snímků a montáže
 17. Portrét 1 – základní úpravy
 18. Portrét II - kompletní úprava
 19. Krajina a maskování světlosti
 20. ČB fotografie – od fotografování po úpravu, ukázka Nik Collection – Silver Efex Pro
 21. HDR a skládání multiexpozic
 22. Příprava pro tisk/web
 23. Přehled aplikace Nik Collection
 24. Závěr a shrnutí

 

DŮLEŽITÉ:

Vážené dámy a pánové,

přihlášením na kurz potvrzujete, že souhlasíte s následujícími pravidly.

Protože fakulta, kde probíhá výuka, má velmi přísný provozní řád pro studenty, musí jej respektovat také frekventanti kurzů U3V. V opačném případě může dojít k situaci, že výuka U3V na této fakultě bude zrušena.

Obecně pro všechny studenty, tedy i pro studenty U3V, platí:

Zejména v Centru výpočetní techniky (CVT) FIT VUT v Brně to navíc znamená:

Věříme, že k takovým případům nebude docházet. Pokud souhlasíte s pravidly, těšíme se na vás ve školním roce.

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Titul za jménem
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.