Česky English Deutsch Pусский

Foto: Fotografie 1 – Základy fotografování

Informace o kurzu

Cena1200 Kč
Délka2 semestry
LektorIng. Pavel Kristián a Pavel Kristián

Přihlášky přijímáme pouze online, dokud vidíte níže přihlašovací formulář.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení v zimním semestru akademického roku 2019/2020 - 9. 10. 2019

Konání kurzu: 1x za týden ve středu od 9:00 do 10:45, Místo konání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), učebna: UETE N 1.16

Adresa budovy je: Technická 10, Brno (hlavní vstup je od parkoviště mezi technickou 10 a Technickou 12 a je krytý velikou žlutou plachtou), zastávka autobusu č. 53 Podnikatelská

Charakteristika kurzu:

Kurz je určen začínajícím fotografům nebo těm, kteří přecházejí na digitální fotografickou techniku a samozřejmě i těm, kteří se již s fotografováním zejména jednoduchými kompaktními fotoaparáty seznámili, ale chtějí si své znalosti doplnit a rozšířit nebo přejít na pokročilejší fotografickou techniku. Kurz obsahuje všechny základní informace, které by každý fotograf měl znát, a to bez ohledu na to, jakou fotografickou techniku používá a je vhodný pro majitele jednoduchých i pokročilých kompaktů ale i pro ty, kteří používají zrcadlovky nebo tzv. bezzrcadlovky s výměnnými objektivy.

Součástí kurzu je i stručná informace o vývoji a historii fotografie, ale hlavní důraz je kladen na vhodné nastavení fotoaparátu a jeho praktické ovládání – správné použití v různých podmínkách a poznání a pochopení jak omezení, tak i možností konkrétní fotografické techniky.

Účastníci kurzu se v potřebném rozsahu seznámí s obecnými principy fotografování, jako jsou vlastnosti světla (přirozeného i umělého), získají informace o základech expozice (expoziční trojúhelník) a poznají celou řadou důležitých pojmů a postupů, jakými jsou např. barevná teplota světla nebo vyvážení bílé), možnosti zaznamenání (nebo omezení) pohybu, způsoby měření expozice, ostření nebo využívání různých režimů snímání, které nabízejí jejich vlastní fotoaparáty.

Cílem teoretických lekcí a praktických cvičení je naučit účastníky bezpečně zvládat nejrůznější fotografické příležitosti a fotografovat v různých podmínkách. V rámci kurzu jsou zahrnuta zejména praktická cvičení zaměřená na základy fotografování portrétu, krajinářskou fotografii, street fotografii, fotografování pohybu, zátiší a fotografii detailu. V omezeném rozsahu je zařazeno i použití blesku nebo fotografování s využitím umělého světla.

Zejména v praktických cvičeních je pozornost věnována i kompozici ve fotografii, a to jak na ukázkách známých a významných fotografů, tak i na rozborech vlastních fotografií účastníků kurzu.

Součástí kurzu je i několik lekcí zaměřených na zpracování fotografií včetně základů správy souborů, což zahrnuje organizaci fotografií na počítači, práci s informacemi, vyhledávání, třídění a některé další operace. Zahrnuty jsou i základní úpravy snímků.

(Na tento základní kurz navazuje kurz Fotografie 2 – Fotografie v praxi.)

Orientační přehled lekcí (počet lekcí i jejich náplň se může ještě upravit)

 1. Úvod, stručná historie fotografie, žánry, ukázky, projekt. Fotoaparát a další vybavení, co je a co není důležité.
 2. Základní nastavení fotoaparátu, menu, formáty, rozlišení.
 3. Světlo a jeho vlastnosti, barvy, vyvážení bílé
 4. Základy expozice: Expoziční hodnota, expoziční trojúhelník, správná expozice
 5. Měření expozice, expoziční a scénické režimy
 6. Ostrost a ostření, režimy ostření, hloubka ostrosti
 7. Fotografování 1: Objekt u okna/při umělém světle
 8. Objektivy: Rozdělení, vlastnosti
 9. Fotografování 2: Jednoduché zátiší
 10. Expozice: Korekce, vysoký dynamický rozsah, expoziční bracketing
 11. Fotografování 3: Street fotografie
 12. Diskuze ke snímkům – konzultace a posouzení
 13. Kompozice I: Základy, formát, zarámování, vyplnění, vyvážení
 14. Kompozice II: Kontrast, barvy, opakování, vzor
 15. Fotografování 4: Detail a makro
 16. Fotografování 5: Portrét v přirozeném světle
 17. Fotografování 6: Pohyb – zmrazení, rozmazání, panning
 18. Fotografování 7: Výlet, panorama
 19. Diskuze ke snímkům – konzultace a posouzení
 20. Ukázka základních úprav snímků.
 21. Vytváření panoramat, možnosti skládání snímků
 22. Blesk a umělé světlo  
 23. Černobílá fotografie: Fotografování a základy úprav
 24. Závěr: Hodnocení fotografií

 

DŮLEŽITÉ:

Vážené dámy a pánové,

přihlášením na kurz potvrzujete, že souhlasíte s následujícími pravidly.

Obecně pro všechny studenty, tedy i pro studenty U3V, v tomto případě zejména v učebně a v prostoru kolem učeben, platí:

Co se týče budovy FEKT, ve které probíhá tato výuka:

V případě závažného či opakovaného porušení řádu, pravidel či pokynů můžete být ze studia vyloučeni bez nároku na vrácení školného! Sporné případy definitivně rozhoduje U3V. Věříme, že k takovým případům nebude docházet. Pokud souhlasíte s pravidly, těšíme se na vás ve školním roce.

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Titul za jménem
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.