Česky English Deutsch Pусский

Industriální Brno_2023/2024

Informace o kurzu

Cena500 Kč
Délka1 semestr
LektorPhDr. Petra Mertová, Ph.D.
Absolventka oborů muzeologie a etnografie na Masarykově univerzitě v Brně, kde dokončila také doktorské studium etnografie v roce 2008. Pracovala jako etnografka a kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (2002-2004). Od roku 2004 je zaměstnána v Technickém muzeu v Brně, jako kurátorka sbírek textil a řemesla. Současně je garantem památky Kovárna v Těšanech, pořadatelkou mezinárodní konference Textil v muzeu a hlavní redaktorkou recenzovaného časopisu Textil v muzeu. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně či na VUT v Brně. Mezi její hlavní badatelské zájmy patří textilní výroba a oděvní tvorba na území Čech a Moravy, technické památky a řemesla. Je řešitelkou NAKI projektů (DF11P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950; DF12P01OVV039 Industriální dědictví Moravy a Slezska, DG16P02H029 Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče), členka redakčních rad periodik Textil v muzeu a Orlické hory a Podorlicko, členka nákupních komisí Etnografického ústavu Moravského zemského ústavu, Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Muzea romské kultury. Jako autorka je podepsána pod metodikami, odbornými knihami, články a výstavami. Pod křídly muzea se věnuje také popularizačním aktivitám, např. cyklu Industriální Brno, který se pravidelně koná od roku 2006.

 

Rozsah kurzu: 1 semestr,  zahájení 10. 10. 2023

Lektoři: PhDr. Petra Mertová, Ph.D.

Konání kurzu: 1x za 14 dní v úterý , 12:30 - 14:00

Místo konání: Přednáškový sál, budova VUT v Brně na adrese Kounicova 966/67a

Náplň kurzu:

Současné Brno je stále plné budov, kde dříve předly selfaktory a klapaly tkalcovské stavy. Kurz pro posluchače U3V má za cíl prozkoumat Brno jako bývalou metropoli moravského vlnařství, které se nesmazatelně vepsalo do dějin města, osudů jedinců i celých rodin i do urbanismu bývalých předměstí, které živelná urbanizace nadobro proměnila. Posluchači by měli být schopni posoudit, jaké hodnoty průmyslová industrializace městu dala i vzala. Ukazuje se, že budoucnost památkové ochrany míst spojených s textilní výrobou v minulosti je ohrožena stavebními pracemi na mnoha místech. Jedním z příkladů nenávratně ztraceného genia loci je lokalita Přízova – Dornych, spojená s firmami Bratři Stiassni, Paul Neumark a Vlněna, závod 1.        

Přednášky posluchače provedou historií industrializace Brna v souvislosti s rozvojem vlnařství od 18. do 20. století. V přednáškách budou představeny významné osobnosti i vývoj technologie, rozsah a kapacita vlnařského průmyslu v průběhu historie od počátků tzv. velkopodnikání v podobě manufaktur až po 90. léta 20. století. Budou připomenuty podniky jako Köffillerova manufaktura, ale i drobné provozy (Schulzova valcha), či socialistické podniky (Vlněna, Mosilana).  Budou připomenuty důležité historické milníky, které ovlivnily možnosti podnikat: války, cla, hospodářské zákony, náboženská svoboda atd. K Neméně důležitým faktorům patřila také možnost získat kvalitní zdroje pro výrobu: vlnu, vodu, uhlí ad.

Lektorka nabídne posluchačům zprostředkovaný pohled do depozitáře Technického muzea v Brně, kde jsou uchovávány doklady podoby vlnařské výroby v Brně. Mezi unikátní předměty patří stroje ale i vzorníkové knihy, které jsou v posledních letech odborně tříděny, popisovány a konzervovány. Díky tomu je známa podoba tkanin, které z Brna putovaly na evropské trhy.

Témata přednášek:

  1. Vlněna – již jen ve vzpomínkách.
  2. Fenomén Art protis – moderní tapiserie, která okouzlila svět, se narodila v Brně.
  3. Textilní podniky na ulici Přízova – Křenová. 
  4. Textilní Brno jako Moravský Manchester.
  5. Móda z Brna - vlněné tkaniny z brněnských továren z období mezi lety 1880 až 1940.
  6. „Podepisujeme se s nadějí, že pro Vás budou tato údaje zajímavé…“ Průmyslová špionáž firmy Friedrich Redlich, Brno – Hybešova.
  7. Textilní provozy ve městě Brně na fotografiích ze sbírek Technického muzea v Brně.
  8. Mosilana – Nová Mosilana
  9. Textilní podniky na ulici Cejl – Radlas  – Tkalcovská.
  10. Textilní provozy na Svitavském náhonu

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.