Česky English Deutsch Pусский

Industriální Brno_2023/2024

Informace o kurzu

Cena500 Kč
Délka1 semestr
LektorPhDr. Petra Mertová, Ph.D.
Absolventka oborů muzeologie a etnografie na Masarykově univerzitě v Brně, kde dokončila také doktorské studium etnografie v roce 2008. Pracovala jako etnografka a kurátorka sbírkových a mobiliárních fondů v Muzeu a galerii Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou (2002-2004). Od roku 2004 je zaměstnána v Technickém muzeu v Brně, jako kurátorka sbírek textil a řemesla. Současně je garantem památky Kovárna v Těšanech, pořadatelkou mezinárodní konference Textil v muzeu a hlavní redaktorkou recenzovaného časopisu Textil v muzeu. Externě vyučuje na Masarykově univerzitě v Brně či na VUT v Brně. Mezi její hlavní badatelské zájmy patří textilní výroba a oděvní tvorba na území Čech a Moravy, technické památky a řemesla. Je řešitelkou NAKI projektů (DF11P01OVV017 Tradiční lidový oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850-1950; DF12P01OVV039 Industriální dědictví Moravy a Slezska, DG16P02H029 Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče), členka redakčních rad periodik Textil v muzeu a Orlické hory a Podorlicko, členka nákupních komisí Etnografického ústavu Moravského zemského ústavu, Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou a Muzea romské kultury. Jako autorka je podepsána pod metodikami, odbornými knihami, články a výstavami. Pod křídly muzea se věnuje také popularizačním aktivitám, např. cyklu Industriální Brno, který se pravidelně koná od roku 2006.

 

Rozsah kurzu: 1 semestr,  zahájení 10. 10. 2023

Lektoři: PhDr. Petra Mertová, Ph.D.

Konání kurzu: 1x za 14 dní v úterý , 12:30 - 14:00

Místo konání: Přednáškový sál, budova VUT v Brně na adrese Kounicova 966/67a

Náplň kurzu:

Současné Brno je stále plné budov, kde dříve předly selfaktory a klapaly tkalcovské stavy. Kurz pro posluchače U3V má za cíl prozkoumat Brno jako bývalou metropoli moravského vlnařství, které se nesmazatelně vepsalo do dějin města, osudů jedinců i celých rodin i do urbanismu bývalých předměstí, které živelná urbanizace nadobro proměnila. Posluchači by měli být schopni posoudit, jaké hodnoty průmyslová industrializace městu dala i vzala. Ukazuje se, že budoucnost památkové ochrany míst spojených s textilní výrobou v minulosti je ohrožena stavebními pracemi na mnoha místech. Jedním z příkladů nenávratně ztraceného genia loci je lokalita Přízova – Dornych, spojená s firmami Bratři Stiassni, Paul Neumark a Vlněna, závod 1.        

Přednášky posluchače provedou historií industrializace Brna v souvislosti s rozvojem vlnařství od 18. do 20. století. V přednáškách budou představeny významné osobnosti i vývoj technologie, rozsah a kapacita vlnařského průmyslu v průběhu historie od počátků tzv. velkopodnikání v podobě manufaktur až po 90. léta 20. století. Budou připomenuty podniky jako Köffillerova manufaktura, ale i drobné provozy (Schulzova valcha), či socialistické podniky (Vlněna, Mosilana).  Budou připomenuty důležité historické milníky, které ovlivnily možnosti podnikat: války, cla, hospodářské zákony, náboženská svoboda atd. K Neméně důležitým faktorům patřila také možnost získat kvalitní zdroje pro výrobu: vlnu, vodu, uhlí ad.

Lektorka nabídne posluchačům zprostředkovaný pohled do depozitáře Technického muzea v Brně, kde jsou uchovávány doklady podoby vlnařské výroby v Brně. Mezi unikátní předměty patří stroje ale i vzorníkové knihy, které jsou v posledních letech odborně tříděny, popisovány a konzervovány. Díky tomu je známa podoba tkanin, které z Brna putovaly na evropské trhy.

Témata přednášek:

  1. Vlněna – již jen ve vzpomínkách.
  2. Fenomén Art protis – moderní tapiserie, která okouzlila svět, se narodila v Brně.
  3. Textilní podniky na ulici Přízova – Křenová. 
  4. Textilní Brno jako Moravský Manchester.
  5. Móda z Brna - vlněné tkaniny z brněnských továren z období mezi lety 1880 až 1940.
  6. „Podepisujeme se s nadějí, že pro Vás budou tato údaje zajímavé…“ Průmyslová špionáž firmy Friedrich Redlich, Brno – Hybešova.
  7. Textilní provozy ve městě Brně na fotografiích ze sbírek Technického muzea v Brně.
  8. Mosilana – Nová Mosilana
  9. Textilní podniky na ulici Cejl – Radlas  – Tkalcovská.
  10. Textilní provozy na Svitavském náhonu

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.