Česky English Deutsch Pусский

Obchodní řetězce, komunikace, právní a daňová gramotnost

Informace o kurzu

Cena500 Kč
Délka2 semestry
Lektorgarant: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.

  Výuka bude probíhat, 1x za 14 dní 2 hodiny, ve čtvrtek době od 14 do cca 16 hodin v prostorách Fakulty podnikatelské, Kolejní 2906/4

 

  Přihláška se zobrazuje níže, do naplnění kapacity.

  Kurz zatím neplaťte, pokyny k platbě pošleme po naplnění kapacity.

 

 

Osnova včetně přednášejících zimní semestr 2019/20

         Jak se orientovat v právních a daňových otázkách?

17. 10. 2019  

1) Smlouvy – smluvní typy dle občanského zákoníku, náležitosti smluv, zajištění a utvrzení smluv

Přednášející: Mgr. Helena Musilová

Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost

 

07. 11. 2019

2)  Vymáhání pohledávek soudní cestou – občanské soudní řízení, exekuce a výkon rozhodnutí)

 

Přednášející: Mgr. Helena Musilová

Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost

 

21. 11. 2019   

3)  Insolvenční řízení – konkurs, oddlužení – výhody a nevýhody jednotlivých způsobů řešení insolvence z pohledu věřitele

 

Přednášející: Mgr. Helena Musilová

Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost

 

05. 12. 2019    

4)  Dědické právo a rodinné právo - zákonné dědické třídy, nepominutelný dědic, vydědění, závěť, společné jmění manželů, sporný a nesporný rozvod

 

Přednášející: Mgr. Helena Musilová

Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost

 

 09. 1. 2020

5)  Případy a situace, které přináší život, a jejich daňové řešení (koupě a prodej nemovitosti, darování, přivýdělek, možnosti daňové optimalizace, atd.) (I)

 

Přednášející: doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.

Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost

 

  23. 1. 2020

6)  Případy a situace, které přináší život, a jejich daňové řešení (koupě a prodej nemovitosti, darování, přivýdělek, možnosti daňové optimalizace, atd.) (II)

 

Přednášející: doc. Mgr. Ing. Karel Brychta, Ph.D.

Ústav financí, 4. patro, zasedací místnost

 

 

Osnova včetně přednášejících letní semestr 2019/20

 

Jak uspět v komunikaci v 21. století?

 

 

13. 2. 2020

  1. Jak uspět v komunikaci v 21. století.

Přednášející: doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.

Ústav managementu, 6 patro, zasedací místnost

 

27. 2. 2020

 

  1. Jak přežít konfliktní situace aneb mohou mít konfliktní situace pozitivní dopad?

Přednášející: doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.

Ústav managementu, 6 patro, zasedací místnost

 

12. 3. 2020

  1. Mezigenerační a genderová komunikace.

Přednášející: doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D.

Ústav managementu, 6 patro, zasedací místnost

 

 

 

 

Jak se mění nakupování, spokojenost zákazníků a externí komunikace firem?

 

27. 3. 2020

  1. Nadnárodní řetězce, vývoj obchodního podnikání v ČR, srovnání se situací v EU

Přednášející: Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Ústav managementu, 6 patro, zasedací místnost

09. 4. 2020

5.  Průzkum spokojenosti zákazníků v maloobchodních řetězcích

 

Přednášející: Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Ústav managementu, 6 patro, zasedací místnost

 

23. 4. 2020

  1. Marketingová komunikace obchodních řetězců

Přednášející: Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Ústav managementu, 6 patro, zasedací místnost

 

14. 5. 2020

7. Výsledky výzkumu a příprava prezentace

 

Přednášející: doc. Ing. Zdeňka Konečná, Ph.D., Ing. Lucie Kaňovská, Ph.D.

Ústav managementu, 6 patro, zasedací místnost

 

 

 

Změna termínů, přednášek a přednášejícího vyhrazena.

 !!!! Kurz neplaťte, pokyny k platbě pošleme po naplnění kapacity.

 

 

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Titul za jménem
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.