Česky English Deutsch Pусский

Technika v kostce

Informace o kurzu

Cena500 Kč
Délka2 semestry

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení 4. 10. 2021

Konání kurzu: 1x za týden v pondělí od 13:00 do 14:00

Místo konání: Aula, rektorát VUT v Brně, Antonínská 1

Náplň kurzu: 

V akad. roce 2021/22 otevíráme na U3V nový kurz „Technika v kostce“.  

Jedná se o zkrácenou formu původního základního kurzu „Moderní technologie“, která umožní posluchačům získat během dvou semestrů přehled z jednotlivých oborů zastoupených na fakultách VUT.

Kurz „Technika v kostce“, je jediným povinným kurzem, základem pro ty, kteří mají zájem o ucelené vzdělání zakončené slavnostním vyřazením (promocí). Po ukončení kurzu „Technika v kostce“ mohou posluchači pokračovat navazujícími kurzy podle svého zájmu a individuálního výběru z celkové nabídky kurzů U3V.

Kurz „Technika v kostce“ lze zvolit i jako samostatně stojící kurz, bez nutnosti pokračovat ve studiu s cílem získat ucelené vzdělání. Kurz Vám přiblíží zajímavou formou řadu témat přednášených špičkovými odborníky z řad Vysokého učení technického v Brně.

Moderní informační a komunikační technologie

4.10.2021 Představení VUT v Brně, jeho struktury a poslání. (ThMgr. Milan Klapetek; ICV)

11.10.2021 Celosvětové družicové komunikační systémy (prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.; FEKT)

18.10.2021 Současnost a budoucnost mobilních komunikací (prof. Ing. Stanislav Hanuš, CSc.; FEKT)

25.10.2021 Internet, fenomén moderní doby  (Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D.; FAST)

Energetika minulosti, současnosti a zítřka

1.11.2021 Energie a globální oteplování (Ing. Karel Katovský, Ph.D.; FEKT)

8.11.2021 Alternativní energetické zdroje (Ing. Lukáš Radil, Ph.D.;FEKT)

15.11.2021 Alternativní dodavatelé energie (Ing. Lukáš Radil, Ph.D. ;FEKT)

22.11.2021 Vodní zdroje (doc. Ing. Haluza, CSc.; FEKT)

Materiály včerejška, dneška a zítřka

29.11.2021 Materiály pro nové milénium (prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.; FSI)

Biomechanika tkání a numerického modelování v lékařství 

6.12.2021 Příspěvek biomechaniky k léčbě chorob svalově-kosterní soustavy  (Ing. Petr Marcián , Ph.D.; FSI)

13.12.2021 Inženýrský příspěvek k léčbě srdečně - cévních chorob (prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.; FSI)

Stavby století 

10.1.2022 Udržitelná města (doc. Ing. arch. Karel Havliš; FA)

17.1.2022 Památková péče v českých zemích  (Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D; FAST)

24.1.2022 Postindustriální dědictví města Zlín  (doc. Ing. arch. Karel Havliš; FA)

31.1.2022 Průmyslové stavby jako kulturní památky (prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.; FAST)

Digitální audiovizuální systémy, počítačové vidění a grafika

7.2.2022 Historie a současnost televize ve světě (prof. Ing. Václav Říčný, CSc.; FEKT)

14.2.2022 Záznam a reprodukce digitálních audiosignálů (prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.; FEKT)

21.2.2021 Počítačové vidění a počítačová grafika (Ing. Karel Horák, Ph.D.; FEKT)

Naše současné finanční, podnikatelské, burzovní a výrobní prostředí 

28.2.2022 Využití umělé inteligence v ekonomii (prof. Ing. Petr Dostál, CSc.;FP)

7.3.2022 Přednáška se přesouvá - jarní prázdniny

14.3.2022 Finanční a reálné investice (prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.; FP)

21.3.2022 Ekonomická stabilita (doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.; FP)

28.3.2022 Aktuální makroekonomické otázky (doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.; FP)

Dopravní systémy, současnost a výhled

4.4.2022 Vodní doprava - Evropa a svět (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr; FAST)

11.4.2022 Brněnská přehrada - historie a současnost (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr; FAST)

18.4.2022 Přednáška se přesouvá - Velikonoční pondělí

25.4.2022 Negativní působení silniční dopravy na životní prostředí (doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc.; FSI)

Minulost a současnost letectví

2.5.2022 Konstrukce a projektování letadel (prof. Ing. Antonín Pištěk, CSc.; FSI)

9.5.2022 Principy atmosférického a kosmického letu (doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.; FSI)

16.5.2022 Letecká doprava (Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.; FSI)

Chemie a lidské zdraví 

23.5.2022 Poruchy chromozomů jako příčina geneticky podmíněných onemocnění u člověka (Mgr. Jan Smetana, Ph.D.; FCH)

30.5.2022 Kosmetika a bytová chemie. Chemie v běžném životě (Ing. Andrea Němcová, Ph.D.; FCH)

6.6.2022 Výživá seniorů - jak zůstat déle vitální (Ing. Andrea Němcová,Ph.D.; FCH)

13.6.2022 Potravinová aditiva, hodnocení zdravotní bezpečnosti potravin (Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.; FCH)

 

 

 

 

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.