Česky English Deutsch Pусский

Intensive course of Czech language for foreigners (Čeština pro cizince) 2 semestry

Informace o kurzu

Cena48000 Kč
Délka560 hodin

Komu je kurz určen

Cílovou skupinu tvoří studenti ze zahraničí – především z rusky mluvících zemí (Rusko, Ukrajina, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Uzbekistán), kteří chtějí dále pokračovat ve studiu na některé z vysokých škol v České republice. Studium je určeno pro úplné začátečníky. Po absolvování kurzu budou studenti schopni aktivně komunikovat v běžných každodenních situacích a budou schopni zvládnout po jazykové stránce jejich další studium na vysoké škole.

Závěrečná zkouška

Termíny

1. 10. 2019 – 30. 6. 2020 kurz 560 hodin, 20 hodin týdně (4 hodiny denně)  

Cena

2 - semestrový kurz 560 hodin, 48 000,- Kč

Jak se registrovat   

Ubytování

Informace na  http://www.kam.vutbr.cz/english/ (registrace bude možná od dubna 2019)

Kontakt

Bc. Marcela Přikrylová, e-mail: prikrylova@lli.vutbr.cz

Přihláška na kurz

Termín

PERSONAL DETAILS

First name *
Family name *
Academic degree
Passport number *
Date of Birth *
Birthplace *

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE

Home address (please write your exact address with postcode) *
Address in CR
Telephone *
E-mail *

EDUCATION

School attended before *
Required studies after completing the course of CZ language (Please write the name of the university and also study programme) *
Souhlas se zpracováním osobních údajů *
Uděluji souhlas VUT v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem účasti na kurzu celoživotního vzdělávání, pořádaném Institutem celoživotního vzdělávání VUT. VUT bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. VUT bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je VUT povinno poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno