Česky English Deutsch Pусский

Poradenské služby pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami

Na VUT v Brně působí Poradenské centrum Alfons, které poskytuje poradenství a služby pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami. Konkrétně nabízí podporu osobám se zdravotním postižením, s duševním onemocněním, s chronickým somatickým onemocněním, se specifickými poruchami učení, s poruchami autistického spektra a narušenou komunikační schopností.

Postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně upravuje Směrnice č. 11/2017.

Přijímací řízení

Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT v Brně o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (o adaptaci průběhu přijímací zkoušky) a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu týkající se specifických potřeb.

Vyřízením těchto žádostí a zpracováním návrhu adaptace se zabývá Poradenské centrum Alfons.

Studium

Pro zpřístupnění studia studentům se specifickými potřebami zajišťuje Poradenské centrum řadu služeb jako je tlumočení (artikulační, do ČZJ), přepis, osobní a studijní asistence, adaptace studijní literatury (digitalizace), průvodcovské služby, zápůjčky kompenzačních pomůcek, režijní opatření (organizace individuálních studijních plánů, rozvrhů, individuální výuky) a řadu dalších služeb.

Kontakt

Poradenské centrum Alfons
Kolejní 2, 612 00 Brno – Královo pole
http://alfons.vutbr.cz/ 
tel. 541 142 929


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.