Česky English Deutsch Pусский

Evropské projekty

Projekt Erasmus+ SeLiD – Seniors Learning in the Digital Society 

U3V VUT v Brně realizuje projekt Erasmus+ SeLiD – Seniors Learning in the Digital Society. Priority projektu jsou zaměřené na otevřené vzdělávání a rozvoj vzdělávacích možností seniorů v oblasti informačních a komunikačních technologií. Výsledky budou využity pro rozvoj digitální gramotnosti seniorů za účelem naplnění osobních potřeb pro aktivní každodenní život.

Koordinátorem projektu je Univerzita Komenského v Bratislavě, CĎV UK-UTV (cdv.uniba.sk/utv).

Kromě VUT v Brně jsou partnery projektu:

Dresdner Seniorenakademie für Wissenschaft und Kunst, Dresden, Německo (www.tu-dresden.de/senior),

Technische Universität Chemnitz, Seniorenkolleg Chemnitz, Německo (www.tu-chemnitz.de/seniorenkolleg),

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Studieren ab 50, Magdeburg, Německo (www.meb.ovgu.de),

Uniwersytet Wroclawski UTW, Wroclaw, Polsko (utw.uni.wroc.pl)

Universidad Permanente de la Universidad de Alicante – UPUA, Alicante, Španělsko (web.ua.es/upua),

Uppsala Senioruniversitet, Uppsala, Švédsko (www.usu.se).

Více informací o projektu SeLiD získáte na oficiálních webových stránkách projektu na adrese https://selid.efos-europa.eu/.

Informace jsou dostupné v angličtině a v němčině.

Socrates-Grundtvig 1

Socrates-Grundtvig 2

Seniorské vzdělávání se těší i podpoře EU. V rámci mezinárodních projektů Socrates-Grundtvig 2 byl od roku 2002 řešen projekt European Computer Network, jehož cílem je zvýšit využití Internetu seniory. Projekt EU Sokrates - Grundtvig 2 skončil v roce 2004.

Europäische Vereinigung älterer Studierender an den Universitäten
European Federation of Older Students at the Universities
Fédération Européenne des Etudiants Agés aux Universités

Erasmus+ č. 2019-1-SK01-KA204-060649: Senior´s Learning in the Digital Society (SeLiD)

 

Evropská federace studujících seniorů na univerzitách (EFOS)

http://www.efos-europa.eu

Vzdělávání seniorů na U3V začalo v průmyslově vyspělých zemích západní Evropy asi před 25 lety. Důvodem byl nesoulad mezi nárůstem počtu seniorů (občanů, kteří dosáhli 50 let) a snahou společnosti vyřadit je předčasně z pracovního poměru, aby tak uvolnili místa mladším pracovníkům.

Ukázalo se, že k tomu, aby mohli senioři dále smysluplně žít a ne pouze „dožívat", potřebují kromě sociálních jistot a zdravotní péče i nový přístup společnosti k jejich dalšímu vzdělávání. Jednou z možností jsou i Univerzity třetího věku, které mají mobilizovat duševní síly seniorů, pozvednout jejich sebevědomí a pomoci jim hledat vhodné začlenění se do života společnosti.

EFOS (European Federation of Olders Students at the Universities) je mezinárodní sdružení, které má sídlo v Bruselu a jednatelství ve Vídni. Vzniklo proto, aby byla vytvořena platforma pro výměnu zkušeností s organizováním aktivit v oblasti vzdělávání seniorů jako součásti celoživotního vzdělávání. Zasedání zástupců jednotlivých zemí se koná každoročně na jaře a na podzim v některé evropské zemi. Pro informaci uvádím, že v ČR se konalo 13. zasedání EFOS v květnu 2000 na MU v Brně, 17. zasedání se konalo v dubnu 2002 v Plzni na LF UK. Na podzim roku 2004 se uskutečnilo 22. zasedání EFOSu na Vysokém učení technickém v Brně.

Hlavní cíle EFOSu :

Lenka Shromáždilová
Tajemnice Asociace univerzit třetího věku České republiky


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.