Česky English Deutsch Pусский

Rozcestník psychologických služeb

POMOC V KRIZI

Krizové centrum FN Brno
Krizové centrum je zde pro lidi, kteří potřebují akutní psychiatricko-psychologickou pomoc, např. v životní krizi. Služba je poskytována ambulantně i lůžkovou formou.
Krizové centrum najdete v areálu Fakultní nemocnice Bohunice na adrese Jihlavská 20, pavilon G. 
https://www.remedium.cz/vzdelavaci-programy/adresar-krizovych-sluzeb/detail_pobocky.php?p=114
Pro dospělé v akutní krizi.
Tel.: 532 232 078 - NONSTOP
 

TELEFONICKÁ/E-MAILOVÁ/CHATOVÁ POMOC

Telefonická služba Centra krizové péče FN Brno
Jedná se o formu intervence, která má volajícím pomoci redukovat psychické napětí a zabránit případné zkratkovité reakci.
 https://www.fnbrno.cz/areal-bohunice/psychiatricka-klinika/telefonicka-sluzba-centra-krizove-pece-ckp/t3227
Tel.: 532 232 078 - NONSTOP
Pro děti, dospělé i seniory v akutní krizi.

Modrá linka
Kontaktovat modrou linku může každý, kdo prožívá těžké období. Na Modré lince najde podporu a pomoc při zvládání trápení.
https://www.modralinka.cz/
Tel.: 608 902 410 nebo 731 197 477 - NONSTOP
S Modrou linkou se můžete spojit i přes skype (modralinka), e-mail nebo chat.
Pro všechny bez rozdílu věku.

Linka bezpečí
Linka bezpečí poskytuje kvalitní a snadno dostupnou pomoc dětem, studentům a všem, kteří jednají v jejich zájmu. Pomůže v řešení náročných životních situací i každodenních starostí.
https://www.linkabezpeci.cz/
Tel: 116 111 - NONSTOP, ZDARMA
S Linkou bezpečí se můžete spojit i přes e-mail nebo chat.
Pro děti, dospívající a studující prezenčně do 26 let.

Linka první psychologické pomoci
Pomáhá dospělým najít východisko ze situací, které momentálně nejsou schopni zvládat sami. A také jejich blízkým, které událost zasahuje, a chtěli by poradit, jak z krize ven.
http://linkapsychickepomoci.cz/ 
Tel: 116 123 - NONSTOP, ZDARMA
S Linkou první psychologické pomoci se můžete spojit i přes chat.
Pro dospělé

Rodičovská linka Linky bezpečí
https://www.rodicovskalinka.cz/fungovani-linky/o-rodicovske-lince/
Sem se mohou obrátit rodiče, prarodiče, rodinní příslušníci, pedagogové a všichni dospělí, kteří mají starost o děti. Nabízí krizovou pomoc a základní sociální poradenství.
Tel.: 606 021 021
E-mail: pomoc@rodicovskalinka.cz
 

DALŠÍ SLUŽBY

Manželská/partnerská a rodinná poradna Brno (i pro jednotlivce)
https://www.manzelskaporadna-brno.cz/

Bílý kruh bezpečí – pomoc obětem kriminality a domácího násilí
https://www.bkb.cz/

Persefona – pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
https://www.persefona.cz/

Anabell – pomoc v oblasti poruch příjmu potravy
http://www.anabell.cz/

Podané ruce – pomoc v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží
https://podaneruce.cz/centra-sluzby/

Centrum sociálních služeb
https://www.css.brno.cz/
 

PSYCHIATRICKÉ SLUŽBY

Psychiatra je vhodné vyhledat v situaci, kdy existuje podezření na psychické onemocnění. Mezi ty patří například poruchy schizofrenního spektra, bipolární a související poruchy, depresivní poruchy, úzkostné poruchy, obsedantně-kompulzivní poruchy, traumatické poruchy a různé poruchy vyvolané stresem, poruchy příjmu potravy, poruchy, schémat spánek-bdění, sexuální dysfunkce, poruchy chování, poruchy spojené s užíváním látek a poruchy se závislostí, poruchy osobnosti. Obracet se můžete např. na:

Psychiatrická klinika Fakultní nemocnice Brno
https://www.fnbrno.cz/psychiatricka-klinika/k1484
Pro dospělé a děti od 3 let věku.

Psychiatrie Poliklinika Zahradníkova
https://www.polza.cz/psychiatrie
Pro dospělé.

Psychiatrická ambulance Poliklinika Žerotínovo náměstí
https://www.polza.cz/psychiatricka-ambulance
Pro dospělé.

Psychiatrické oddělení Vojenské nemocnice Brno
http://www.vnbrno.cz/psychiatrie.htm
Pro dospělé.

Psychiatrická nemocnice Brno
https://www.pnbrno.cz/kontakty/
 

PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

Služby psychoterapeuta často využijí l idé v případě komplexního přístupu k léčbě psychického onemocnění (ve spolupráci s psychiatrem), ale také v případě řešení dalších, nezdravotních obtíží, jako je např. nespokojenost v životě, neklinické úzkosti, nadměrný stres, ztráta blízkého či prožívání dalších obtížných životních období.

Psychoterapie - Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb
https://nrpzs.uzis.cz/

Seznam některých klinických psychoterapeutů i psychoterapeutů pracujících na přímou platbu.
https://hledampsychologa.cz/
https://www.terapie.cz/
https://czap.cz/adresar
 

Další rozcestníky psychologických služeb

Opatruj.se 
https://www.opatruj.se/ 

Nepanikař.eu 
https://nepanikar.eu/

Bezpečnější Brno
https://bezpecnejsi.brno.cz/

Národní zdravotnický informační portál
https://www.nzip.cz/dusevni-zdravi 

 

APLIKACE NEPANIKAŘ

Aplikace „Nepanikař“ poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc. Obsahuje moduly: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc.
https://nepanikar.eu/


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.