Česky English Deutsch Pусский

Kdo se mnou profesně-osobnostní profil sestaví?

Mgr. Petr Matoušek  

Pětileté studium psychologie na FF MUNI jsem dokončil v roce 2017. V univerzitním prostředí jsem se ale rozhodl zůstat. Zprvu na MUNI a nyní na VUT se dennodenně setkávám s lidmi hledajícími způsob, jak snižovat nepohodu, kterou ve svém studijním, pracovním či osobním životě zažívají. Dlouhodobě se také zajímám o témata jako studijní neúspěšnost, kvalita studia apod. Rád si poslechnu přednášku i mimo můj obor a přečtu si dobré sci-fi nebo fantasy. Často přemýšlím nad tím, jak vyvážit svobodu, růst a dobrodružství s racionální praktičností a dlouhodobou udržitelností.  

Způsob mé práce stojí hlavně na principech tzv. na člověka zaměřeného přístupu (Person Centered Approach, PCA), který se řadí mezi směry, v jejichž centru stojí klient a jeho prožívání. V tomto směru jsem v roce 2022 dokončil dlouhodobý výcvik v psychoterapii a poradenství. 

 

Mgr. Michaela Havlát Odehnalová 

Psychologii jsem vystudovala jako magisterský obor na FF MUNI. Během studia jsem začala pracovat na Kariérním centru MUNI a po absolvování jsem se stala kariérní poradkyní a posléze i koučkou. Mimo to mě velmi lákala oblast vzdělávání. Začala jsem tedy spolupracovat se soukromou vzdělávací společností, kde jsem převážně lektorovala rozvojové workshopy nebo organizovala teambuildingy. V roce 2021 jsme s kolegy dostali nápad založit koučovací výcvik vedený psychology a od té doby každý rok vypustíme do světa cca 40 nových koučů s respektem k jedinečnosti klienta a pokorou k řemeslu. I přesto, že mám širší záběr, největší srdcovkou je psychologie. Aktuálně jsem ve výcviku kognitivně-behaviorální terapie a zaměřuji se na práci s dospělými. Když zrovna nepracuji, najdete mě pravděpodobně s knihou v jedné ruce a kávou v druhé na zahradě, kde dobíjím baterky. Když prší, skládám puzzle s audioknihou v uších nebo hraji RPG. 

 

Mgr. Jitka Černá  

Absolvovala jsem studium psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně, poté navázala kurzem Psycholog ve zdravotnictví a nastoupila do komplexního psychoterapeutického výcviku SUR. Již tehdy jsem věděla, že se budu chtít rozvíjet v přímé práci s klienty a komunita pro drogově závislé byla prvním působištěm, kde jsem se mohla učit terapeutickou práci s jednotlivcem i ve skupině a věnovat se také genderově senzitivní terapii se ženami. V té době jsem se také začala zajímat o postmoderní přístupy v psychoterapii a absolvovala výcvik v Narativní a kolaborativní praxi. Nahlédla jsem poté i do práce ve věznici, nejdříve jako koterapeut v dramaterapii, poté již jako psycholog. Při dalším rozhodování o uplatnění jsem byla nadšená z možnosti věnovat se vysokoškolským studentům, kde se již můžeme více věnovat prevenci a rozvíjení talentů. Nadále se zajímám i o trauma terapii a posttraumatický růst.  

Svoji práci pravidelně superviduji. Často se do ní prolíná i moje rodinná zkušenost, kdy zároveň vychovávám dvě děti. Baví mě pestrost v psychoterapii, při níž uplatňuji i imaginativní a relaxační metody. Mám ráda umění ve všech formách, přírodu a sport. 

 

Mgr. Miroslav Zítko 

Ke studiu psychologie na Fakultě sociálních studií v Brně jsem přeběhl z Průmyslové školy sdělovací techniky v Praze, v prvních letech studia jsem se zabýval ještě humanitní environmentalistikou a hudební vědou, avšak zaměření na psychologii nakonec zvítězilo. Na magisterské studium jsem krátce navázal i doktorským, ale potřeba intenzivnější psychologické praxe mě přivedla k práci pedagogicko-psychologického poradce pro studenty se zdravotním znevýhodněním na MUNI, kde jsem působil deset let a věnoval se zejména podpoře studentů s psychickými potížemi, autismem a poruchami učení (podílel jsem se také na vzniku nového diagnostického testu na ověřování poruch učení). Před koronavirovou krizí jsem se na dva roky zapojil do projektu Národního ústavu duševního zdraví jako organizátor vzdělávacích programů zaměřených na destigmatizaci problematiky duševních onemocnění a duševního zdraví. V nepracovním čase se věnuji rodině, cyklovyjížďkám do Moravského krasu, renovaci japonských nožů, hudbě... 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.