Česky English Deutsch Pусский

AJ - mírně pokročilí A2, po 13:00 - 14:30

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délkazáří 2023 - červen 2024
LektorMgr. Kateřina Knechtová
Lektorka vystudovala Anglický jazyk a literaturu a Francouzský jazyk a literaturu na Filosofické fakultě MU. Tam také absolvovala Kurs metodiky anglického jazyka s výslednou známkou Výborně (A).
V roce 1994 složila FCE (B) a v roce 2002 CPE (A) a právě příprava na Cambridgeské zkoušky je její specializací.
Je lektorkou angličtiny všech úrovní s praxí přes 20 let.

AJ - mírně pokročilí (Pre-intermediate) - kurz bude pokračovat 10. lekcí učebnice Face2Face Pre-intermediate. 

Kurz je určen pro absolventy loňského kurzu, ale také pro nové zájemce!

Základním materiálem kurzu bude učebnice Face2Face, která je vytvořena pro potřeby dospělých studentů a soustřeďuje se na každodenní situace, do kterých se lidé běžně dostávají. Zároveň obsahuje i zajímavá témata k diskusím. 

Během výuky bude kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a porozumění jak psanému tak mluvenému slovu. Práce ve dvojicích a skupinkách, využívání obrazových materiálů, videí, autentických materiálů atd. je samozřejmostí.

Co se gramatiky a slovní zásoby týče, tak bude probráno následující:

Gramatika

 • Členy
 • Trpný rod
 • Used to
 • Přepdpřítomný čas s just, yet a already
 • Vztažné věty a vztažná zájmena
 • Nepřímá řeč
 • Druhý kondicionál (podmínkové věty)

Slovní zásoba

 • Slovesa často používaná v trpném rodě
 • Složeniny s any-, no-, every-
 • Oblečení
 • Kolokace (slovní spojení)
 • Zločin
 • Peníze
 • Spojky
 • Dovozování významu slov z kontextu

Výslovnost

 • Samohlásky, dvojhlásky
 • Slovní přízvuk
 • Intonace

Funkční jazyk

 • Nakupování oblečení
 • echo" otázky (ověřování, vyjadřování překvapení, údivu, atd.)

Výuka pro akademický rok 2023/2024:

Výuka v zimním semestru: 18. 9. 2023 - 14. 12. 2023

Výuka v letním semestru: 8. 1. 2024 - 20. 6. 2024

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna č. 6.19.

Čas výuky:

pondělí 13:00 - 14:30

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinnen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail: Michaela.Konecna@vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.