Česky English Deutsch Pусский

AJ - mírně pokročilí 1 A2, po 13:00 - 14:30

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délkazáří 2021 - červen 2022
LektorMgr. Michaela Sobotková
Vystudovala učitelství anglického jazyka na Pedagogické fakultě MU a anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě MU. Poté získala mezinárodní učitelský certifikát CELTA. Anglický jazyk vyučuje již 12 let. Momentálně působí v jazykové škole PARK. Má zkušenosti s výukou všech úrovní převážně dospělých a teenagerů. V minulosti působila jako akademická ředitelka v jazykové škole A SCHOOL. Je zkoušející cambridgeských zkoušek.

Kurz navazuje na kurz AJ - Mírně pokročilí 1 (po 13:00 - 14:30) z loňského roku. Bude pokračovat 4. lekcí (4C) v učebnici Face2Face Pre-intermediate. 

Kurz je určen pro absolventy loňského kurzu, ale také pro NOVÉ zájemce!

 

Výuka pro akademický rok 2021/2022:

Výuka v zimním semestru: 20. 9. 2021 - 6. 12. 2021

Výuka v letním semestru: 10. 1. 2022 - 20. 6. 2022

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna bude upřesněna.

Čas výuky:              

pondělí 13:00 - 14:30


AJ - mírně pokročilí 1 (Pre-intermediate) - kurz bude pokračovat 4. lekcí učebnice Face2Face Pre-intermediate. 

Kurz je určen pro absolventy loňského kurzu, ale také pro nové zájemce!

Základním materiálem kurzu bude učebnice Face2Face, která je vytvořena pro potřeby dospělých studentů a soustřeďuje se na každodenní situace, do kterých se lidé běžně dostávají. Zároveň obsahuje i zajímavá témata k diskusím. 

Během výuky bude kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a porozumění jak psanému tak mluvenému slovu.

Co se gramatiky a slovní zásoby týče, tak bude probráno následující:

Gramatika

 • „will“ a „going to“ pro vyjádření budoucnosti
 • komparativy
 • superlativy
 • stupňování přídavných jmen
 • přítomný čas průběhový k vyjádření budoucnosti
 • předpřítomný čas
 • modální slovesa
 • první kondicionál
 • trpný rod
 • vazba used to
 • vztažné věty
 • nepřímá řeč
 • druhý kondicionál 

Slovní zásoba

 • životní prostředí
 • předložkové vazby
 • povahové vlastnosti
 • přídavná jména – povahové vlastnosti
 • vztahy
 • záporné předpony u přídavných jmen
 • cestování
 • předměty, které si bereme na dovolenou
 • fráze s go 
 • popis domácnosti
 • slovesné vazby
 • přídavná jména
 • frázová slovesa
 • každodenní problémy
 • přídavná jména pocity
 • slovesa používaná v trpném rodě
 • členy
 • oblečení
 • trestné činy
 • spojky 

 

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinnen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail Hana.Balabanova@vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.