Česky English Deutsch Pусский

AJ - věční začátečníci A1, čt 16:30-18:00

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délkazáří 2021 - červen 2022
LektorMgr. Eva Punčochářová
Vystudovala anglický jazyk a literaturu na Filozofické fakultě MU. Již 20 let učí obecnou a obchodní angličtinu pro jazykovou školu PARK. Zároveň učí obchodní angličtinu na Ekonomicko-správní fakultě MU a zabývá se testováním a vytvářením testů pro obchodní angličtinu. V létě jezdí vyučovat na letní školu do Anglie. Je zkoušející pro cambridgeské zkoušky a překládá obchodní a matematické texty.


Navazující skupina je určena pro absolventy loňského kurzu AJ - úplní začátečníci nebo nové začátečníky. Pokračovat se bude 5. kapitolou učebnice Face2Face Elementary, 2nd edition.

 

Výuka pro akademický rok 2021/2022:

Výuka v zimním semestru: 23. 9. 2021 - 9. 12. 2021

Výuka v letním semestru: 13. 1. 2022 - 23. 6. 2022

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna bude upřesněna.

Čas výuky:                           

čtvrtek 16:30-18:00


AJ - věční začátečníci. 5. kapitola v učebnici Face2Face Elementary, 2nd edition.

Základním materiálem kurzu bude učebnice Face2Face, která je vytvořena pro potřeby dospělých studentů a soustřeďuje se na každodenní situace, do kterých se lidé běžně dostávají. Zároveň obsahuje i zajímavá témata k diskusím. Během jednoho školního roku bude pokryta druhá půlka úrovně A1.
Během výuky bude kladen důraz na rozvoj komunikačních dovedností studentů a porozumění jak psanému tak mluvenému slovu. 
Co se gramatiky a slovní zásoby týče, tak bude probráno následující:
 

Gramatika

 •  vazba there is/are
 • vazba How much/many…?
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • přítomný čas průběhový
 • příslovce
 • účelové věty
 • stupňování přídavných jmen
 • rozkazovací způsob
 • modální sloveso should
 • vazba be going to 
 • předpřítomný čas prostý

 
Slovní zásoba

 •  místa ve městě
 • oblečení
 • místnosti
 • obchody
 • předměty v domě
 • pracovní činnosti
 • dopravní prostředky
 • prázdninové aktivity
 • místa v přírodě
 • zvířata
 • slovesné vazby
 • vzhled a povahové vlastnosti
 • studium
 • vysoké číslovky
 • letiště 

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail Hana.Balabanova@vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.