Česky English Deutsch Pусский

Chemie v běžném životě - LS 2020

Informace o kurzu

Cena800 Kč
Délka1 semestr

Místo konání:  Fakulta chemická VUT v Brně, Purkyňova 118, (konečná tramvaje č. 12), v posluchárně M66, P2 (nová budova Fakulty chemické)

Termín konání: ve čtvrtek, 1 x za týden, v době od 14:00 – 15:30

 

Úvodní hodina:  ve čtvrtek 23. ledna 2020, sraz 13:50 u vrátnice Fakulty chemické VUT

Seznam témat:

 1. 23. 1. 2020

Půda a udržitelné zemědělství

            doc. Ing. Jiří Kučerík, Ph.D.

 

 1. 30. 1. 2020

Víme, co jíme?  Potravinářská aditiva (= „éčka“) z pohledu
             evropské legislativy

RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D.

           

 1. 6. 2. 2020

Biomateriály pro 21. století

                                      Ing. Lucy Vojtová, Ph.D.

 

 1. 13. 2. 2020

Co je pravdy na tom, že…(konzervování a zpracování plodů našich

                    RNDr. Milena Vespalcová, Ph.D.

 

 1. 20. 2. 2020

Chemické inženýrství kolem nás   

                                       Ing. Pavel Šiler, Ph.D.

 

 1. 27. 2. 2020

Jak spolu souvisí genetika, zdraví a životní styl

                              Mgr. Jan Smetana, Ph.D.

 

 1. 5. 3. 2020

Moderní materiálová analýza v praxi

Ing. Tomáš Opravil, Ph.D.

 

 1. 12. 3. 2020

Výživa seniorů - jak zůstat déle vitální

Ing. Andrea Hároniková, Ph.D.

                                  

 1. 19. 3. 2020

Látky znečišťující životní prostředí                                                            

doc. MVDr. Helena Zlámalová Gargošová, Ph.D.

 

 1. 26. 3. 2020

Základy kosmetologie

Ing. Jana Zemanová, Ph.D.

 

 1. 2. 4. 2020

Voda a její význam pro člověka

Ing. Petra Venská

 

 1. 9. 4. 2020

Praktická část – mobilní analytika vody

                                      Mgr. Renata Komendová, Ph.D.

                       

 1. 16. 4. 2020

Závěrečná beseda, dotazy

 

Změna přednášek a přednášejícího vyhrazena!

 

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JIŽ TEĎ,

PLATBY ALE BUDE MOŽNÉ PROVÁDĚT AŽ V LEDNU - INFO VÁM POŠLEME !!!

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.