Česky English Deutsch Pусский

Diskriminace na pracovišti - webinář

Informace o kurzu

Kód kurzuCZV-KPZ-D-3
Cenahradí zaměstnavatel
Délka4 hodin (9:00-13:00)
LektorJUDr. Jakub Tomšej, Ph.D.

Webinář

Je pořádán ve spolupráci s Asociací pracovníků univerzit. 

Určeno pro: zejména pro vedoucí zaměstnance a pracovníky personálních oddělení.

Popis:

Ke klíčovým povinnostem zaměstnavatelů patří mimo jiné zajišťovat rovné zacházení a dodržovat zákaz diskriminace mezi zaměstnanci. K pojmu diskriminace se však váže mnoho předsudků a nepochopení.

Cílem webináře je poskytnout právní výklad této problematiky zaměřený na povinnosti zaměstnavatele a na praktických příkladech ukázat, jak řešit problematické otázky spojené s nerovným zacházením na pracovišti. Posluchači webináře se seznámí se specifiky řešení diskriminačních sporů před soudem a prokazováním diskriminace. Webinář je velmi prakticky orientovaný a zahrnuje řešení konkrétních případových studií.

Obsah:

Pojem rovného zacházení a přímé a nepřímé diskriminace

Antidiskriminační zákon a jeho základní nástroje

Rovné zacházení s ženami na pracovišti

Rovné zacházení s lidmi se zdravotním postižením na pracovišti

Diskriminace při náboru a propouštění

Diskriminace v odměňování

Pronásledování a obtěžování

Řešení stížností zaměstnanců

Diskriminace před soudem

Aktuální judikatura ohledně diskriminace

Místo konání:

Online v prostředí MS TEAMS.

 

Děkujeme za váš zájem účastnit se kurzů interního vzdělávání. Tyto kurzy jsou pro zaměstnance VUT hrazeny zaměstnavatelem. V rámci nově nastavovaných pravidel pro systém interního vzdělávání proto poprosíme, abyste nás v případě, že se nebudete moci zúčastnit, včas informovali (ideálně 7 dní, nejpozději však 1 den před konáním kurzu) nebo nám za sebe nahlásili náhradníka.


Podat přihlášku


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.