Česky English Deutsch Pусский

Doplňující pedagogické studium pro pedagogy (doktorandy) VUT 2019 - 2020

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka04.10.2019 - 24.04.2020
LektorLektoři DPS

Kurz vysokoškolské pedagogiky pro akademické pracovníky VUT. Cílem studia je poskytnout pedagogům VUT ucelené pedagogické vzdělání tak, aby doplňovalo jejich dosavadní především technické vzdělání a umožnilo jeho efektivnější využití ve vzdělávacím procesu.

Cílová skupina

Cílovou skupinu studia tvoří zaměstnanci – pedagogové VUT s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Program studia

Předkládaný program studia zahrnuje 3 hlavní oborové okruhy - 1. Pedagogicko-didaktický okruh, 2. Psycho-sociální okruh, 3. Pedagogicko-manažerský okruh. Každý z okruhů obsahuje několik tématických bloků.

Organizace a trvání studia

Výuka bude probíhat jeden den v týdnu v pátek  (8 vyučovacích hodin)  –  jednou až dvakrát v měsíci. Studium bude probíhat na Institutu celoživotního vzdělávání, Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

Metody výuky

Studium je vedeno prezenční formou, ale předpokládá se i řízené samostudium účastníka. Prezenční výuka je vedena formou blokové výuky (blok po dvou až čtyřech vyučovacích hodinách). Vyučovacími metodami a formami budou přednášky, cvičení, workshopy, kooperativní dílny, výklad, případové studie, diskusní fóra apod.

Učební materiály

Materiály ke studiu jsou účastníkům poskytovány v tištěné a elektronické podobě. Předpokládá se využití informačního systému k získání písemných materiálů.

Ukončení studia a hodnocení

Studium je ukončeno obhajobou závěrečné písemné práce a ústní závěrečnou zkouškou. Očekává se, že účastník studia bude věnovat potřebný čas na vypracování závěrečné písemné práce v průběhu celého studia, ale i období tomu určenému, a bude případně využívat individuálních konzultací.

Studium je poskytováno jako program celoživotního vzdělávání podle §60 zákona č.  111/1998 Sb. a č. 147/2001 Sb. 

Úspěšným absolventům bude uděleno v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. osvědčení o absolvování studia DPS pro pedagogy VUT. Účastník nedostane osvědčení o pedagogické způsobilosti k výuce na středních školách.

Z
imní semestr kurzu - 04.10. – 22.11.2019

výuka v pátek v tyto dny – 04.10.,18.10., 01.11., 22.11.,

Letní semestr kurzu - 10.01. – 24.04.2020
výuka v pátek v tyto dny – 10.01., 24.01., 07.02., 21.02., 06.03., 20.03., 24.04.

Samostudium, příprava závěrečných prací - 1.5. - 31.5.2020
Obhajoba závěrečných prací - červen, září 2020

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.