Česky English Deutsch Pусский

Důležité aspekty diplomové/disertační práce a ostatních odborných textů - webinář

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka4 hodiny (9:00-13:00)
LektorMgr. Jan Táborský
Mgr. Jan Táborský je zkušený korektor, redaktor a konzultant v oblasti českého jazyka. Vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde později pracoval jako asistent (vedl např. pravopisné a stylistické semináře). Znalosti češtiny si prohloubil také během svých úvazků v Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Má praxi z několika redakčních míst ve státním, neziskovém i komerčním sektoru.

Důležité aspekty diplomové/disertační práce a ostatních odborných textů

Kurz je určen zejména doktorandům.

Mohou se však účastnit i akademičtí pracovníci, které tato problematika zajímá.

 

Webinář

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.

 

Popis kurzu:

Kurz se věnuje všem podstatným fázím tvorby odborného textu, zvláště diplomové a disertační práce, výběrově ovšem i textů popularizačních a jiných. Obsahuje mnohá doporučení, jak postupovat, aby byl celý proces co nejefektivnější a výsledná práce odpovídala příslušným standardům. Lektor uvádí jak obecné zásady, tak konkrétní příklady z oblasti práce se zdroji a odbornou literaturou (včetně fakultních předpisů a pokynů), stylizace textu, pravopisných a gramatických korektur a formální úpravy práce.

Po skončení kurzu je lektor účastníkům k dispozici pro individuální konzultace (včetně pozdějších konzultací mailových).

 

Hlavní tematické okruhy:

1. Odborný styl – žánrová diferenciace (autorský plurál, neosobní vyjadřování aj.)

2. Bezchybná gramatika a pravopis (spisovná slovní zásoba, terminologie, zkratky, slovosled aj.)

3. Členění odborného textu (titulky, kompozice aj.)

4. Poznámkový aparát

5. Abstrakt, anotace a resumé

6. Vkládání obrázků a grafů

7. Citace a bibliografické údaje

8. Rejstříky

9. Formální úprava práce

 

Místo konání:

Webinář v prostředí MS Teams.


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.