Česky English Deutsch Pусский

Právo civilního letectví

Informace o kurzu

Cena6910 Kč bez DPH
Délka2 dny
LektorGarant kurzu: Mgr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.

Kurz o leteckém právu v jeho mezinárodním, evropském a českém kontextu

Výklad bude upraven na míru účastníkům.

Schéma Evropského leteckého práva

Právo – obecné principy: - Typy právní kultury - Prameny práva - Základní pojmy právní teorie

Civilní letectví a jeho právní úprava: - Vznik a vývoj leteckého práva - Základní principy leteckého práva - Prameny leteckého práva - Letecké svobody

Institucionální rámec řízení civilního letectví ve světě: - Mezinárodní organizace vládní a nevládní - Mezinárodněprávní subjektivita - Mezinárodní organizace pro civilní letectví ICAO - EUROCONTROL - Mezinárodní sdružení dopravců IATA

Právní rámec regulace civilního letectví v ČR: - Mezinárodní rozměr: Přílohy k Chicagské úmluvě a Letecké předpisy - Právní předpisy EU - Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví - Prováděcí vyhlášky - Letecké předpisy

EU a právní předpisy v civilním letectví: - Instituce Evropské unie - Dopravní politika EU - Sekundární právo ES - právní akty

Civilní letectví ČR - státní správa: - Ministerstvo dopravy - Úřad pro civilní letectví - Řízení letového provozu - Letecká amatérská asociace LAA - Aeroklub ČR

Safety – provozní bezpečnost: - osvědčování letové způsobilosti - šetření leteckých nehod - hlášení událostí - pravidla létání

Jednotné evropské nebe: - Vývoj - základní právní úprava - FABs – funkční bloky vzdušného prostoru

Letecká doprava: - Licencování leteckých dopravců - Koordinovaná letiště - letištní časy - Letištní poplatky - Státní subvence leteckým dopravcům

Ochrana životního prostředí, hluk, emise: - prameny mezinárodního práva veřejného - prameny evropského práva - česká právní úprava

Práva cestujících: - Prameny mezinárodního práva veřejného - Prameny evropského práva - Česká právní úprava - Odpovědnost leteckého dopravce při dopravě cestujících a jejich zavazadel

Provozování letiště: - podmínky získání povolení - stanovení druhu letiště - osvědčení provozní způsobilosti

Security – Ochrana civilního letectví před protiprávními činy: - prameny mezinárodního práva veřejného - prameny evropského práva - česká právní úprava

 

 

Účastníci se seznámí s:

 

• Právním prostředím a platnou právní úpravou v oblasti civilního letectví v ČR • Principy mezinárodního práva v oblasti letectví • Problematikou harmonizace právních řádů evropských států a práva EU v letecké dopravě • Principy a aplikacemi zákona o civilním letectví v ČR • Mezinárodními úmluvami a organizacemi v letectví • Principy právní úpravy ochrany životního prostředí v letecké dopravě

Kurz je určen

Představitelům státní správy z Ministerstva dopravy a spojů, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva obrany, členům Parlamentu zabývajících se problematikou letectví, zástupcům civilních a vojenských dohlížecích úřadů v letectví, právníkům, manažerům leteckých organizací, vedoucím a pracovníkům v leteckých podnicích a jiným představitelům průmyslu a státní správy, kteří potřebují rozšířit svoje znalosti v oblasti leteckého práva v národním i mezinárodním kontextu.

 

Poznámka: položka místo narození je povinný údaj!

 


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.