Česky English Deutsch Pусский

Foto: Fotografie 3 – Publikování fotografií a fotografické projekty

Informace o kurzu

Cena1200 Kč
Délka2 semestry
LektorIng. Pavel Kristián a Pavel Kristián

Přihlášky přijímáme pouze online, dokud vidíte níže přihlašovací formulář.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení v zimním semestru akademického roku 2019/2020 - 9. 10. 2019

Konání kurzu: 1x za týden ve středu od 13:00 do 14:45, Místo konání: Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT), učebna: UETE N 1.16

Adresa budovy je: Technická 10, Brno (hlavní vstup je od parkoviště mezi technickou 10 a Technickou 12 a je krytý velikou žlutou plachtou), zastávka autobusu č. 53 Podnikatelská

Charakteristika kurzu:

Kurz Fotografie 3 navazuje na předchozí kurzy Fotografie 1 a Fotografie 2 a doplňuje a rozšiřuje znalosti, jež zájemci v těchto kurzech získali. Kurz Fotografie 3 je také vhodný pro zkušené fotografy, kteří v plném rozsahu zvládli práci s digitálním fotoaparátem stejně jako jeho použití v různých fotografických situacích a při fotografování různých žánrů.

Cílem kurzu je seznámit účastníky s praktickým využitím a publikováním fotografií ve světě moderních technologií. Pořízením fotografie totiž práce fotografa nekončí. Snímek je potřeba připravit pro určité médium a prezentovat světu (ať už se jedná o tištěnou nebo digitální podobu). Kurz se zaměřuje na to, jak vybrat vhodné fotografie, jak je správně připravit a jak vytvořit vše od tištěné fotografie nebo fotoknihy až po založení galerie na internetu, ať už na webových stránkách nebo Instagramu či Facebooku.

Jednotlivé fotografie však jsou pouhý začátek, cílem každého fotografa je vytvoření vlastního, charakteristického fotografického stylu a zejména práce na dlouhodobějších fotografických projektech. I této problematice se se kurz věnuje.

Celý kurz je rozdělen do několika projektů v celkovém rozsahu cca 24 lekcí. Lekce obsahují nezbytné a potřebné teoretické základy, ale jejich podstatnou částí je vlastní fotografování, výběr a příprava snímků pro tisk a publikování a zejména práce na zvoleném fotografickém projektu.

 

Orientačně témata lekcí:

1) Úvod a seznámí s obsahem kurzu, fotografická technika a připomenutí některých zásadních fotografických postupů

2 až 4) Projekt A – Reportáž, teorie, fotografování a vyhodnocení

5 až 7) Projekt B – Vytvoření osobního stylu, teorie a ukázky, fotografování, postprodukce a vyhodnocení

8 až 10) Projekt C – Obraz na stěnu (3x), teorie, fotografování, příprava pro tisk

11 až 13) Prezentace fotografií na internetu – Projekt, selekce, příprava podkladů, volba galerie

14 až 16) Projekt D – Reportáž II – rodina, teorie, fotografování a vyhodnocení

17 až 19) Projekt E – Cyklus, tvorba, příprava, teorie, fotografování

20 až 22) Projekt F – Vlastní fotokniha, příprava podkladů, selekce, praxe

23) Vytvoření vlastního projektu – Shrnutí poznatků kurzu pro tvorbu vlastních projektů, náměty

24) Závěr

 

DŮLEŽITÉ:

Vážené dámy a pánové,

přihlášením na kurz potvrzujete, že souhlasíte s následujícími pravidly.

Obecně pro všechny studenty, tedy i pro studenty U3V, v tomto případě zejména v učebně a v prostoru kolem učeben, platí:

Co se týče budovy FEKT, ve které probíhá tato výuka:

V případě závažného či opakovaného porušení řádu, pravidel či pokynů můžete být ze studia vyloučeni bez nároku na vrácení školného! Sporné případy definitivně rozhoduje U3V. Věříme, že k takovým případům nebude docházet. Pokud souhlasíte s pravidly, těšíme se na vás ve školním roce.

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Titul za jménem
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.