Česky English Deutsch Pусский

Industriální Brno II.

Informace o kurzu

Kód kurzuCZV086
Cena500.00 CZK
Délka1 semestr
LektorPhDr. Petra Mertová, Ph.D.

 

Rozsah kurzu: 1 semestr,  zahájení 08. 10. 2024

Lektoři: PhDr. Petra Mertová, Ph.D.

Konání kurzu: 1x za 14 dní v úterý , 12:30 - 14:00

Místo konání: Přednáškový sál, budova VUT v Brně na adrese Kounicova 966/67a

Náplň kurzu:

Kurz bude zaměřen na popsání důležitých bodů, které byly důležité pro přerod středověkého města ve velké a důležité středisko průmyslové výroby na Moravě. Je nepochybné, že současnost Brna je stále úzce spojena s jeho historií, kterou velmi ovlivnilo období 18.-19. století, kdy v Brně vznikaly a působily desítky průmyslových podniků nejrůznějšího zaměření. Období intenzivní industrializace bylo nejprve spojeno s vlnařskými manufakturami, k nimž velmi záhy přibývaly strojírenské (První brněnská strojírna) a další podniky, navazující na potřeby vlnařské výroby. Pro další rozvoj průmyslu byly podstatné momenty jako rozšiřování silniční sítě a budování železnice spojující Brno s Vídní a posléze s dalšími městy nebo s místy, odkud bylo možné dovážet suroviny nebo exportovat. Za významné železniční spojení je možné považovat vybudování Rosicko-Oslavanské dráhy, která zajistila přísun uhlí do Brna z nově objevené uhelné pánve. Rostoucí podniky však potřebovaly množství zaměstnanců, pro něž se postupně vystavěly činžovní či jiné formy bydlení. V dobách krize pak bytová nouze vyústila ve vznik nouzových kolonií, jež jsou magnetem turistických procházek v současnosti. Pro potřeby města, a to jak obyvatel, tak technologií v továrnách, bylo potřeba budování vodovodní sítě (včetně stokové infrastruktury), stavba spalovny odpadů a řešení zásobování obyvatel teplem i potravinami. I jejich vznik nebyl náhodný, vycházel z potřeb města a technických možností doby. Budování vodovodní sítě nebo rozvodů tepla zasáhly do stavební podoby města a jeho předměstí.   

Přednáška se dotkne také hospodářského prostředí, v němž továrny a podniky působily v průběhu 19. a 20. století, kdy se několikrát změnily pohledy vládnoucí garnitury na průmyslová odvětví, kdy společnost bojovala o přežití v obdobích válek a následně byla sevřena v neprodyšných hranicích socialistického státu, což se odrazilo i na možnostech vývoje oborů nebo exportních směrech obchodních kontaktů.

Pro dokreslení situace budou připomenuty významné osobnosti spojené s podnikatelským prostředím, významné podnikatelské rodiny nejen židovského původu, instituce a školy, jejichž existence byla úzce svázána s potřeba průmyslové výroby v Brně.

Témata přednášek:

1. Brno před rozmachem manufakturní výroby

2. Podmínky manufakturní výroby na příkladu J. CH. Köffillera

3. Život manufakturního dělníka a majitele manufaktury

4. Brno jako magnet pro strojírenské odborníky z ciziny

5. Význam železniční sítě pro brněnské podniky

6. Bytová politika v 19. a 20. století a strategické potravinářské provozy

7. Důraz na odborné vzdělání dělníků a budování prvních průmyslových škol v Brně na konci 19. století

8. Budování Brna pro potřeby obyvatel nebo pro potřeby průmyslu?

9. Strojírenská výroba v Brně za socialismu

10. Důsledky socialistického hospodářství viděno dnešním pohledem

 


Podat přihlášku

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.