Česky English Deutsch Pусский

Interní auditor AS9100D v leteckém průmyslu (Rozšířený kurz interních auditorů v leteckém průmyslu)

Informace o kurzu

Kód kurzuNQA
Cena7190 Kč bez DPH
Délka2 dny
LektorGarant kurzu: Mgr. Aleš Kosina
Mgr. Aleš Kosina je schválený auditor pro letecké systémy (Aerospace Experience Auditor AS9100).
Má zkušenosti s řízením kvality v nadnárodních organizacích v leteckém a automobilovém průmyslu.
Působí jako lektor mezinárodně uznávaných IRCA QMS Lead Auditor / Auditor kurzů.

Cíl kurzu:

Komu je kurz určen:

Kurz je vhodný pro interní auditory organizací, které mají implementovaný systém managementu kvality a musí splňovat rozšiřující požadavky leteckého průmyslu podle normy AS/EN 9100. Kurzu se mohou také zúčastnit zaměstnanci, kteří plánují a řídí provádění interních auditů, nebo zaměstnance organizací, které nemají certifikovaný systém řízení letecké, ale chtějí v dodavatelském řetězci letecké výroby využívat předpisy a požadavky pro výrobce nebo distributory.

Program:

Doporučené požadavky na vzdělání a praxi:

Znalost norem ČSN EN ISO 9001:2008 nebo AS9100C.

Metody výuky:

Výklad, praktické procvičování na případových studiích

 

Forma ukončení:

Po ukončení kurzu bude účastníkům vystaveno osvědčení, autorizované auditorem AS9100D / EN 9100:2016.

 

Poznámka: položka místo narození je v přihlášce povinný údaj pro vystavení osvědčení!

Přihláška na kurz

Termín

Osobní údaje

Jméno *
Příjmení *
Titul
Datum narození *
(jedná se o povinný údaj kvůli vystavení certifikátu)
Místo narození *
(jedná se o povinný údaj kvůli vystavení certifikátu)

Kontaktní údaje

Město *
Ulice *
PSČ *
Telefon *
E-mail *

Firemní údaje (vyplňují pouze firmy)

Zaměstnavatel
Postavení v zaměstnání
DIČ
Bankovní spojení
Číslo účtu
Fakturační adresa

Financování

Způsob financování
Poznámka
Souhlas se zpracování osobních údajů *
Uděluji souhlas VUT v Brně, IČ 00216305, se sídlem Antonínská 548/1, 601 90 Brno, ke zpracování svých osobních údajů obsažených v této přihlášce, za účelem účasti na kurzu celoživotního vzdělávání, pořádaném Institutem celoživotního vzdělávání VUT. VUT bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu uvedeném v této přihlášce a bude je dále zpracovávat. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. VUT bude osobní údaje zpracovávat automatizovaně vlastními zaměstnanci a osobní údaje nebudou zpřístupněny třetím osobám. V souladu s ustanovením § 12 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů je VUT povinno poskytnout subjektu údajů na jeho žádost informaci o zpracování jeho osobních údajů, o jeho účelu, o osobních údajích, které jsou předmětem zpracování, včetně informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování a o příjemcích osobních údajů.
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno