Česky English Deutsch Pусский

Užitečné principy komunikace: Jak najít klid i v rozbouřeném světě

Informace o kurzu

Cena700 Kč
Délka2 semestry
LektorPhDr. Dana Linkeschová, CSc.
PhDr. Dana Linkeschová, CSc., učí, jak říká, člověkologii - práci s lidmi. Odradit ji od vzdělávání se nepodařilo ani škole a stále ji baví se se svými studenty, kolegy a přáteli vzájemně učit a inspirovat. Je instruktorkou pro pobyt v přírodě a turistiku a lektorka zážitkové pedagogiky. Profesním vzděláváním je bibliograf knihovník a filozof, teoretik kultury. Dále má vystudovanou pedagogiku, etiku s estetikou a management. Zajímá se o způsoby a možnosti vzdělávání a jejich nezbytné reformy.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry,  zahájení 17. 10. 2023

Lektoři: PhDr. Dana Linkeschová, CSc.

Konání kurzu: 1x za 14 dní v úterý , 13:30 - 15:00

Místo konání: Přednáškový sál, budova VUT v Brně na adrese Kounicova 966/67a

Náplň kurzu: 

Jak zažívat více radosti doma i ve skupinách přátel? Jak dobře víme, to pravé štěstí nevyplývá z větší slávy a dokonce ani majetku. Pocit spokojenosti pramení ze zdravých a přínosných vztahů s lidmi, které máme rádi , vážíme si jich a můžeme se na ně spolehnout. Pochopitelně různým překážkám se nevyhne žádná skupina lidí. Není podstatné, zda jde o rodinu nebo jiná seskupení. Všechny tyto překážky však podléhají určitým principům, které jsou nadčasové a všeobecné. Jejich uplatňování nám hlavně umožňuje účinně se domluvit a své problémy tvořivě řešit. V kurzu se budeme zabývat komunikačními principy užitečnými pro budování přínosné a podporující atmosféry. 

Témata přednášek:

 1. Očekávání, ujasnění pojmů a co dělat, aby nás to nejenom bavilo, ale taky opravdu obohatilo. Jak to vidíme a s kým máme tu čest?  
 2. Od závislosti k soběstačnosti a udržitelnosti, teploměr nebo termostat?
 3. Kdo za to může? O našem vlivu, svobodě volby, rozhodování a zodpovědnosti
 4. Quo vadis, hrnečku vař a jak vnímat naše poslání i perspektivy
 5. Na čem nejvíc záleží? Chronos a Kairos, možnosti uchopení času. Plánovat či neplánovat?
 6. Jak využít dar času? O co se podělit, s kým a jak a co z rukou nepouštět?
 7. Budování hodnotných vztahů a citové konto. Co předat a co si ponechat?
 8. O řešení konfliktů, vyhrávání a způsobech spolupráce
 9. Prosím, pomoz mi, abych Ti rozuměl aneb Empatie a jak se ji naučit?
 10. Tvůrčí spolupráce aneb jak se méně nadřít a více zvládnout?
 11. Rovnovážná obnova sil, jak s nimi hospodařit a kde je pořád brát?
 12. Očekávat překvapení? O budování tradic a rituálů i jak si to ve zdraví užívat.

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.