Česky English Deutsch Pусский

Moderní automobily a automobilová elektronika-2021/2022

Informace o kurzu

Cena550 Kč
Délka2semestry
Lektorprof. Ing. Václav Říčný, CSc. a kolektiv

 

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení 14. 10. 2021

Lektoři: prof. Ing. Václav Říčný, CSc; doc. Ing. Tomáš Frýza, Phd.; doc. Ing. Tomáš Gotthans,PhD.; prof. Ing. Aleš Prokeš, Phd.

Konání kurzu: 1x za 14 dní ve čtvrtek , 16:00 - 17:30

Místo konání: Ústav radioelektroniky FEKT VUT Brno, Technická 12, 612 00 Brno hlavní vchod nad zastávkou „Podnikatelská“ autobusu č. 53, budova E, laboratoř SE 7-106 (7. poschodí).

 

Náplň kurzu:

Proč se kurz absolvovat ? Dozvíte se o svém autě i to, co dosud nevíte. Pochopíte principy činnosti různých typů pohonů. Současné automobily jsou doslova nabity elektronikou, o které řidič mnohdy ani neví. Zjednodušuje ovládání vozu, optimalizuje funkcí motoru, jeho výkon, spotřebu, složení výfukových plynů aj. Zlepšuje jízdní vlastnosti v obtížných jízdních podmínkách a zvyšuje komfort posádky. V neposlední řadě může chránit vůz proti odcizení a umožnit jeho vyhledání. Chcete proniknout do tajů moderních automobilových technologií, z nichž řada ve vašem voze již dnes je nebo bude i v tom, který teprve chcete koupit ? Chcete poznat jak začal a kam směřuje vývoj automobilů včetně jejich alternativních pohonů ? Je elektromobilita záchranou životního prostředí ? V rámci kurzu se také seznámite se zajíma-vostmi a novinkami z oblasti železniční a letecké dopravy. To vše se dozvíte ve 13 lekcích kursu Moderní automobily a automobilová elektronika.                                            

Přestože jde o technicky zaměřený kurs, přednášky budou srozumitelné i pro ty, kteří nemají hlubší znalosti v oboru automobilové techniky. Na každou lekci dostanete sylaby a po ní bude volná diskuse na probírané téma.

 Témata přednášek:       

 1. Historie automobilů ve světě a u nás       
 2. Dělení automobilů - dle tvaru karoserie, typu motoru aj. Základní konstrukční prvky automobilů       
 3. Principy a vlastnosti základních typů pohonných jednotek        
 4. Řídicí jednotky, funkce.
 5. Diagnostika v moderních automobilech. 
 6. Elektronické systémy automobilu pro zlepšení jízdních vlastností, přídavné kamerové systémy
 7. Elektronické systémy pro zabezpečení a sledování automobilů.              
 8. Produkce a prodej automobilů ve světě a v ČR.  Výroba automobilů  (videa)           
 9. Elektromobily, hybridní automobily, rekuperace kinetické energie, principy,funkce, vlastnosti - srovnání s klasickými automobil          
 10. Alternativní pohony automobilů - principy, funkce, vlastnosti, příklady.
 11.  Budoucnost automobilů – srovnání s jinými dopravními systémy. Autonomní automobilová doprava  
 12.  Zajímavosti z oblasti železniční dopravy.
 13.  Zajímavosti z oblasti letecké dopravy.

                     

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.