Česky English Deutsch Pусский

MS Excel - třídenní workshop I.

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka3 x 6 hodin (8:30-14:30)
LektorIng. Jiří Špaček, Ph.D.

MS Excel - třídenní workshop

1 den: Excel I – Upevnění a prohloubení sady důležitých znalostí, omezení chybovosti a zvýšení efektivity při běžné práci

2 den: Excel II – Zefektivnění každodenní práce s využitím množství logických, vyhledávacích, matematických a textových funkcí

3 den: Excel III – Používání pojmenovaných proměnných, nastavení řady kontrolních mechanismů, optimalizace, analýza dat a sdílení sešitů

 

Určeno pro všechny zaměstnance

1 den: Excel I – Upevnění a prohloubení sady důležitých znalostí, omezení chybovosti a zvýšení efektivity při běžné práci

 1) Nastavení zobrazení sešitu

Volba různých druhů zobrazení (normální zobrazení, rozložení stránky, konce stránek).

2) Buňky a jejich formáty

Vysvětlení principu datového formátu buňky (číslo, měna, datum, text atd.) a vliv na výpočty.

3) Vytváření číselných a textových řad

Pravidla pro práci s řadami, generování číselných a textových řad, automatické vygenerování např. řady čísel od 1 do 1000.

4) Vkládání základních funkcí

Praktické používání sady základních funkcí (součet, průměr, počet, minimum, maximum).

5) Tvorba vlastních jednoduchých vzorců

Praktické používání základních početních operací (sčítání, odčítání, násobení, dělení) ve vzorcích.

6) Absolutní a relativní adresy buněk

Vysvětlení principu zamykání posunu buněk ve směru vertikálním, horizontálním a diagonálním.

7) Kopírování vzorců

Praktické ukázky různých způsobů kopírování vzorců a upozornění na možná nebezpečí. Ukázky nástrojů pro důslednou kontrolu zkopírovaných vzorců.

8) Vizualizace vazeb mezi vzorci

Vysvětlení principu předchůdců a následníků, prohlížení více generací výpočtů a hledání chyby červenými šipkami.

9) Grafické úpravy tabulek

Praktické ukázky různých způsobů grafického zpřehlednění tabulek pomocí ručního nebo automatického formátování (ohraničení buněk, barvy písma a výplně buněk).

10) Vytváření grafů a jejich úpravy

Vysvětlení principu vzniku grafu, výběr vhodného typu grafu pro různé situace, praktické ukázky tvorby grafu a následné úpravy zdrojových dat a formátu.

11) Seřazení obsahu tabulek

Praktické ukázky seřazení obsahu tabulek dle různých samostatných kritérií (abecedně, dle čísel) nebo podle více kritérií současně.

12) Automatický filtr

Vysvětlení principu filtrování v tabulkách, zapnutí filtru a praktické ukázky filtrování dle řady různých kritérií.

13) Nastavení záhlaví a zápatí

Praktické použití a nastavení záhlaví a zápatí pro všechny stránky v celém listu.

14) Klasický tisk na papír a elektronický tisk

Nastavení rozsahu stránek, počtu kopií, kompletace atd. na klasickou i elektronickou tiskárnu (PDF).

15) Obecné tipy a triky pro různé situace

Vybrané tipy a triky, dotazy na přání, diskuze.

Poznámka: rozsah témat bude interaktivně přizpůsoben schopnostem a zájmu účastníků školení.

 

2 den: Excel II – Zefektivnění každodenní práce s využitím množství logických, vyhledávacích, matematických a textových funkcí

1) Vlastní speciální formáty buněk

Praktické ukázky nastavení různých speciálních formátů buněk.

2) Styly buněk – vestavěné a vlastní

Praktické ukázky nastavení různých grafických efektů buněk rychlou a zpětně ovladatelnou formou.

3) Vložit jinak

Praktické ukázky méně známých možností vkládání kopírovaného obsahu do buněk.

4) Použití různých specializovaných funkcí a jejich vzájemné kombinace

Praktické ukázky kombinace podmínek, logických funkcí a informačních funkcí.

5) Podmíněné součty a počty

Praktické ukázky sčítání a zjišťování počtu výskytů různých údajů v databázích na základě jedné nebo více podmínek.

6) Vyhledávací funkce

Vysvětlení principu hledání v databázích, nastavení přesného a nepřesného (intervalového) hledání. Vliv seřazení databáze na

správnost výsledků vyhledávání.

7) Využití příček pro práci s velkými tabulkami

Vysvětlení principu různého použití ukotvených a neukotvených příček pro snadnější práci s velkými tabulkami.

8) Efektivní ovládání zobrazení více oken na jedné obrazovce

Vysvětlení principu uspořádání několika oken z různých sešitů a několika oken z jednoho sešitu (pohledy na různé listy jednoho

sešitu v jeden okamžik).

9) Pracovní prostory

Vysvětlení principu a praktické ukázky efektivního postupu při časté práci s několika sešity současně. Ukládání různých

pracovních prostorů do zvláštních souborů.

10) Podmíněné formátování

Vysvětlení principu formátování buněk na základě různých podmínek. Praktické ukázky jednoduchého zbarvení obsahu buňky

dle hodnoty čísla v buňce, kombinace více podmínek a jejich vzájemného vyhodnocování.

11) Kompatibilita se staršími verzemi Excelu

Vysvětlení principu jednotlivých formátů sešitů (XLS, XLSX, XLSM, XLSB) a způsob práce s nimi. Dopad práce ve starém XLS

formátu na chování nových Excelů od 2007.

12) Komentáře v buňkách a jejich nastavení vzhledem k tisku

Vytvoření komentáře, možnosti editace a zobrazení. Nastavení případného tisku komentářů.

13) Nastavení opakování tisku záhlaví řádků a sloupců

Praktické ukázky šikovného nastavení tisku dlouhých a širokých tabulek.

14) Obecné tipy a triky pro různé situace

Vybrané tipy a triky, dotazy na přání, diskuze.

 

3 den: Excel III – Používání pojmenovaných proměnných, nastavení řady kontrolních mechanismů, optimalizace, analýza dat a sdílení sešitů

1) Propojování více listů a sešitů

Vysvětlení principu propojení a způsoby praktického využití.

2) Vytváření pojmenovaných oblastí

Vysvětlení principu pojmenovaných oblastí a praktické využití při práci v jednom sešitu a při propojování více sešitů.

3) Práce s nepřímými odkazy

Vysvětlení principu a praktické ukázky práce s nepřímými odkazy a jejich implementace do jiných funkcí.

4) Rozšířený filtr

Vysvětlení principu a praktické využití při úlohách, na které automatické filtry nestačí. Zejména se jedná o nastavení kombinace

logických součtů a logických součinů.

5) Souhrny dat

Vysvětlení principu a praktické využití zajímavého způsobu vyhodnocení dat.

6) Ověření vstupů do buněk a nastavení kritérií

Vysvětlení principu a praktické nastavení ochrany buněk tak, aby se do nich dala napsat např. jen čísla od 1 do 100 nebo jen

určitá jména osob, výrobků atd.

7) Práce s dynamickými odkazy na různé oblasti

Vysvětlení principu a praktické ukázky práce s dynamickými odkazy a jejich implementace do jiných funkcí.

8) Scénáře

Vysvětlení principu a praktické využití pro přepínání různých variant vstupních hodnot, které jsou dále zpracovány pomocí

vzorců a např. zobrazeny grafem.

9) Hledání řešení a pokročilý Řešitel

Vysvětlení principu a praktické ukázky zpětného řešení tabulek pomocí změny jedné nebo více buněk společně s přidáním

několika omezujících podmínek.

10) Zamykání vzorců, listů a sešitů

Vysvětlení principu a praktické nastavení ochrany vzorců, listů i celých sešitů proti neúmyslným i úmyslným změnám.

11) Kontingenční tabulky a grafy

Vysvětlení principu a praktické ukázky nastavení vstupních dat, umístění kontingenční tabulky, kombinace několika polí

současně, filtrování, formátování a aktualizace.

12) Ovládací prvky formuláře

Vysvětlení principu a praktické ukázky nastavení několika různých formulářových prvků (posuvník, číselník, zaškrtávátko) a jejich

propojení na buňky a ovlivňování chování přednastavených výpočtů.

13) Sdílené sešity

Vysvětlení principu a praktické ukázky nastavení sdílení sešitu pro paralelní práci více osob na jednom sešitu.

14) Hypertextové odkazy

Využití hypertextových odkazů pro propojení sešitu s jinými soubory, webovými stránkami nebo buňkami v jiných listech.

15) Obecné tipy a triky pro různé situace

Vybrané tipy a triky, dotazy na přání, diskuze.

Místo konání:

Rektorát VUT v Brně - učebna č. 3.39 (3. podlaží, od výtahu doleva), Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Přihláška na kurz

Termín
Jméno *
Příjmení *
Titul
E-mail (uvádějte zaměstnanecký e-mail) *
Fakulta *
Pracovní zařazení *
Poznámka
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.