Česky English Deutsch Pусский

NJ - mírně pokročilí A2, st 14:00-15:30

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délkazáří 2021 - červen 2022
LektorMgr. Zuzana Adamová

NJ - Mírně pokročilí A1 - Učebnice Menschen A2.1. od 1. lekce.

Kurz je určen pro absolventy loňského kurzu, ale i nové zájemce.

 

Výuka pro akademický rok 2021/2022:

Výuka v zimním semestru: 22. 9. 2021 - 8. 12. 2021

Výuka v letním semestru: 12. 1. 2022 - 22. 6. 2022

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna bude upřesněna.

Čas výuky:                           

středa 14:00-15:30

 

NJ - mírně pokročilí 1 - Učebnice Menschen A2.1. od 1. lekce.

Kurz je zaměřen na upevnění dosavadních jazykových dovedností na mírně pokročilé úrovni (A2 Společného evropského referenčního rámce jazyků). Cílem kurzu je zejména zdokonalení schopnosti účastníků komunikovat v jednodušších situacích běžného života a v běžných obecně profesních situacích. Účastníci budou prostřednictvím obsahu kurzu směřováni v rovině všech řečových dovedností zejména k efektivnímu užívání slovní zásoby v rámci upevňování dosud osvojených řečových dovedností a s ohledem na komunikativní funkce jazyka.
Kurz upevňuje základy obecného jazyka s akcentem na osobní a profesní sebeprezentaci a pomáhá účastníkům zdokonalit již nabyté jazykové dovednosti.
Způsobilosti: účastník upevňuje a zdokonaluje již získané základy obecného a obecně profesního jazyka na úrovni A 2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz tedy upevňuje již získané základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), schopnost efektivního užívání jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), prohlubuje povědomí o komunikativních funkcích (city, postoje).

Pracovat budeme s učebnicí Menschen A2.1, a to od 1. kapitoly.

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail Hana.Balabanova@vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.