Česky English Deutsch Pусский

NJ - mírně pokročilí, út 13:00-14:30

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délkazáří 2021 - červen 2022
LektorPhDr. Milena Bubelínová
Jako učitelka němčiny s dlouholetou praxí na střední i vysoké škole technického zaměření má bohaté zkušenosti s výukou jazyka všech stupňů pokročilosti, a to nejen se zaměřením na všeobecnou konverzaci, ale i na výuku odborného jazyka.

Klade důraz na co nejrychlejší uplatnění jazyka v praxi.

Hodiny probíhají v přátelské atmosféře. Pokud však očekáváte nudu a nezáživné hodiny, budete určitě zklamáni :).

Kurz navazuje na kurz NJ - Mírně pokročilí (út 13:00-14:30) z loňského roku. Bude pokračovat 8 lekcí v učebnici Menschen A2.1.  

Kurz je určen pro absolventy loňského kurzu, ale také pro NOVÉ zájemce!

 

Výuka pro akademický rok 2021/2022:

Výuka v zimním semestru: 21. 9. 2021 - 7. 12. 2021

Výuka v letním semestru: 11. 1. 2022 - 21. 6. 2022

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna bude upřesněna.

Čas výuky:              

úterý 13:00-14:30


Kurz navazuje na kurz NJ - Mírně pokročilí (út 13:00-14:30) z loňského roku. Bude pokračovat 8 lekcí v učebnici Menschen A2.1.  

Němčina A2 - mírně pokročilí, učebnice Menschen A2

Kurz je zaměřen na upevnění dosavadních jazykových dovedností na mírně pokročilé úrovni (A2 Společného evropského referenčního rámce jazyků). Cílem kurzu je zejména zdokonalení schopnosti účastníků komunikovat v jednodušších situacích běžného života a v běžných obecně profesních situacích. Účastníci budou prostřednictvím obsahu kurzu směřováni v rovině všech řečových dovedností zejména k efektivnímu užívání slovní zásoby v rámci upevňování dosud osvojených řečových dovedností a s ohledem na komunikativní funkce jazyka.
Kurz upevňuje základy obecného jazyka s akcentem na osobní a profesní sebeprezentaci a pomáhá účastníkům zdokonalit již nabyté jazykové dovednosti.
Způsobilosti: účastník upevňuje a zdokonaluje již získané základy obecného a obecně profesního jazyka na úrovni A 2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Kurz tedy upevňuje již získané základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), schopnost efektivního užívání jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka), prohlubuje povědomí o komunikativních funkcích (city, postoje).

  Gramatika:

Konverzace:

  1. Osobní prezentace, rodina – charakteristika, příbuzenské vztahy, zájmy
  2. Popis osoby – vzhled, vlastnosti
  3. Bydlení – typy bydlení, popis domu (bytu), vybavení domácnosti
  4. Volný čas – zájmy, kultura, sport, režim dne
  5. Nakupování, placení, nákupy v různých typech prodejen
  6. Národní kuchyně, restaurace, ingredience
  7. Cestování – dopravní prostředky, dojíždění, turistika, ubytování
  8. Lékařská péče – běžná lékařská péče, nemoci, prevence

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail hana.balabanova@vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.