Česky English Deutsch Pусский

O závislostech a nezávislosti

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délka4 hodiny
LektorMgr. Jan Veselý, PhD.
Metodik Centra prevence v Brně, supervizor, kouč, dramaterapeut, konzultant, poradce a tvůrce edukativních preventivních programů pro žáky, učitele a rodiče, lektor teambuidingových aktivit a zážitkové pedagogiky, producent výchovně – vzdělávacích dokumentárních filmů s edukativní a sociální tematikou. Má více než dvacetiletou praxi v pomáhajících profesích s přímou klientskou prací i s řízením sociální práce v neziskovém sektoru. Působí jako lektor vzdělávacích a výcvikových programů pro laickou i odbornou veřejnost v oblasti práce s motivací, krizí, dramaterapie, poradenství v sociální práci a v problematice závislostí. Je externím pedagogem PdF MU v Brně a Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP Olomouc.
Absolvent DF JAMU Brno – obor dramatická výchova, UK Bratislava – obor pedagogika. Člen Asociace dramaterapeutu ČR, Praha a místopředseda sekce primární prevence APAS Praha. Absolvent dlouhodobých výcviků Dramaterapie – George Ball, Sue Jennings, Fay Prendergast, Michael Reissman. Absolvent dlouhodobého výcviku Na řešení zaměřená supervize a koučování (DALET).

Každý z nás má pravděpodobně zkušenost s nějakým typem závislosti alespoň ve svém okolí. Se zkušeným lektorem z oboru adiktologie se pobavíme nejen o návykových látkách, ale i o vzorcích závislostního chování a jak mluvit se závislým člověkem.

V praktické části si vyzkoušíme sebediagnostiku s pomocí anamnézy, zamyslíme se nad vlastními rizikovými faktory a spouštěči, a hlavně - budeme společně diskutovat.


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.