Česky English Deutsch Pусский

Příběhy z dějin Anglie

Informace o kurzu

Cena700 Kč
Délka2 semestry
LektorJUDr. Bc. Jan Podola, Ph.D.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry,  zahájení 10. 10. 2023                         

Lektoři: JUDr. Jan Podola, Ph.D.

Konání kurzu: 1x za 14 dní v úterý , 16:30 - 18:00                                                     

Místo konání: Přednáškový sál, budova VUT v Brně na adrese Kounicova 966/67a

 

Náplň kurzu:

Mystická, tajemná, na okraji světa nebo v jeho středu… To je Anglie, hrdý Albion, Británie. Země plná příběhů, které se prolínaly jejími dějinami od dávných pravěkých dob až po současnost. Pojďme si společně poslechnout alespoň některé z nich. Pokusíme se na jejich pozadí nastínit průběh historických dějů, zasadíme je do souvislostí a snad se nám alespoň zčásti podaří rozptýlit mlhy Avalonu, bájného Ostrova jablek, kde podle legendy odpočívá neméně slavný král Artuš.

Kdo to byl muž z Cheddaru? A kdo bojovná královna Boadicea? Kdo byl prvním anglickým básníkem? Jak zemřel Vilém Rufus? Kdo byl „Příliš mladým králem“? Kdo byli první angličtí teroristé? Jaké ještěrky budily hrůzu? Které Vánoce zastavily válku? A Kdo nám přinesl mír?

To je jen malá „ochutnávka“ z toho, co nás společně čeká.

Kurz je volným pokračováním dříve uskutečněných kurzů „Dokumenty, které změnily svět“ a „Příběhy z dějin světa“.

 

Témata přednášek:

 1. Muž z Cheddaru a první příběhy
 2. Král Oswy a trnová koruna a druhé příběhy
 3. Rok tří králů a třetí příběhy
 4. Richard Lví srdce a čtvrté příběhy
 5. Lékařská etika z doby moru a páté příběhy
 6. Dynastie Lancasterů a šesté příběhy
 7. Jindřich VIII. a roztržka s Římem a sedmé příběhy
 8. Alžběta královna srdcí a osmé příběhy
 9. Zástupce boha na zemi a deváté příběhy
 10. Monmouthova vzpoura a krvavý soud a desáté příběhy
 11. Jihomořská bublina a jedenácté příběhy
 12. Thomas Clarkson a dvanácté příběhy
 13. Krev na kolejích a třinácté příběhy
 14. Charles Darwin a čtrnácté příběhy
 15. Jak Vánoce zastavily válku a patnácté příběhy
 16. Kódy a klíče a šestnácté příběhy

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.