Česky English Deutsch Pусский

Rétorika a komunikace V. ONLINE PŘIHLÁŠENÍ: 29. 03. 2018, OSOBNĚ V KANCELÁŘI U3V 17. 04. 2018 od 10:00

Informace o kurzu

Cena700 Kč
Délka2 semestry
LektorThMgr. Milan Klapetek
ThMgr. Milan Klapetek: absolvoval studia teologie a filosofie, která později doplnil postgraduálním studiem ve Švýcarsku a USA. Po dvaceti letech působení v církvi vstoupil na pedagogickou dráhu a již více jak 20 let přednáší filosofii, rétoriku a další humanitní disciplíny.

Kurz bude probíhat 1x za 14 dní v úterý od 13:00 do 14:30.

Pravda, polopravda, fikce, mystifikace, klam a lež v lidské komunikaci

Mottem řady přednášek Komunikace V. by mohla být tato myšlenka G.Ch. Lichtenberga: „Je trapné, když člověk zkoumá pravost mince falešným chrupem“. Člověk běžně vše, co slyší, poměřuje, s cílem zjistit, „zda je to pravda“. Jenže – ví on sám, co to je „pravda“?  Položí-li si člověk tuto otázku, může se ptát dále: je vůbec v mnoha otázkách možno se nějaké nezvratné a dokazatelné  pravdy dobrat?  Jak se liší pravdy víry a pravdy vědy?

Pokusíme se odpovědět si na tyto otázky, což mimo jiné znamená i podívat se na to, jakou zásadně důležitou roli v lidské komunikaci i v životě lidské společnosti hrají fikce, konstrukty a pomysly, které nelze naprosto nijak pravdivě „ověřit“. Podíváme se, jak do dějin lidstva zasáhly vyslovené mystifikace a klamy, které se obvykle objevovaly i jako „důvod války“ a jiných zásadních dějinných zvratů.

Pro komunikaci je důležité rovněž vědět, co to je „zbožná lež“, „bájivá lhavost“ a jak k nim přistupovat. Uvidíme, jak lze s „pravdou“ manipulovat tak, že se změní ve svůj pravý opak.  To všechno jsou témata a otázky, týkající se „pravdy“, na které si člověk musí odpovědět, aby i jeho život byl pravdivější. A tomu bude tedy věnován celý tento kurz Komunikace V.

Témata přednášek:

1 . Pravda v řeckém a hebrejském smyslu, pravda vědy a pravda víry

2. Pravda ve smyslu forenzním, tedy u soudu. Od skřipce po lžidetektor

3. Fikce jako nezbytný průvodce života člověka i lidské společnosti

4. Jedna cesta k pravdě – od mýtu o původu ohně k racionální chemii.  

5. Pia fraus, zbožná lež, její ospravedlnění i úskalí

6. Proton pseudos – prvotní omyl – když si zapnete první knoflík špatně

7. Fabulace a bájivá lhavost u dětí i dospělých

8. Sebereflexe a kritika představ a předsudků  (vím, že o tom nic nevím?)

9. Klamy, mystifikace a manipulace v politice a sdělovacích prostředcích

10. Mystifikace jako causa belli, tedy (naaranžovaná) záminka k vypovězení války

11. Mystifikace jako zdroj národního a jiného sebevědomí

12. „Život v pravdě“ – jak by tedy asi měl či mohl vypadat


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.