Česky English Deutsch Pусский

RJ - pokročilí B1, st 17:00-18:30

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délkazáří 2021 - červen 2022
LektorMgr. Daniela Šimková
Je absolventkou Masarykovy univerzity. V době zahraničních studií na Moskevské státní lingvistické univerzitě a Moskevské státní pedagogické univerzitě dosáhla Mezinárodní certifikované úrovně C1 z ruského jazyka. Je ochotna předat znalosti nejen z oblasti gramatiky a fonetiky, ale i zkušenosti z cest po Ruské federaci, např. Bajkal, Vladivostok, Soči a další. Ve výuce klade důraz na schopnost využití jazyka v praxi.

RJ - pokročilí B1, Učebnice Ruština pro pokročilé, od 8. lekce.

Kurz je určen pro absolventy loňského kurzu, ale i nové zájemce.

 

Výuka pro akademický rok 2021/2022:

Výuka v zimním semestru: 22. 9. 2021 - 8. 12. 2021

Výuka v letním semestru: 12. 1. 2022 - 22. 6. 2022

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna bude upřesněna.

Čas výuky:                                             

středa 17:00-18:30


RJ - pokročilí B1, Učebnice Ruština pro pokročilé, od 8. lekce.

Tento kurz je určen pro pokročilé, kteří mají zájem hlouběji rozvíjet své komunikační návyky a rozšiřovat si slovní zásobu.

Kurz je zaměřen jak na praktické užívání jazyka v komunikačních situacích, tak na další porozumění syntaktickým a gramatickým strukturám ruštiny. Součástí výuky jsou i prezentace a diskuse ohledně reálií v rusky mluvících zemích. Pozornost bude věnována také správné výslovnosti, intonaci a porozumění jak hovorové, tak spisovné ruštině.

Po absolvování kurzu by měl student zvládat komunikaci v ruštině na úrovni B2 podle Společného evropského referenčního rámce.

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail hana.balabanova@vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.