Česky English Deutsch Pусский

RJ - začátečníci A1, st 15:30-17:00

Informace o kurzu

Cenazdarma
Délkazáří 2021 - červen 2022
LektorMgr. Daniela Šimková
Je absolventkou Masarykovy univerzity. V době zahraničních studií na Moskevské státní lingvistické univerzitě a Moskevské státní pedagogické univerzitě dosáhla Mezinárodní certifikované úrovně C1 z ruského jazyka. Je ochotna předat znalosti nejen z oblasti gramatiky a fonetiky, ale i zkušenosti z cest po Ruské federaci, např. Bajkal, Vladivostok, Soči a další. Ve výuce klade důraz na schopnost využití jazyka v praxi.

Pokračovat se bude 15. kapitolou učebnice Ruština nejen pro samouky. Nové, 3. vydání.

Kurz je určen pro absolventy loňského kurzu, ale i nové zájemce, kteří nejsou úplnými začátečníky.

 

Výuka pro akademický rok 2021/2022:

Výuka v zimním semestru: 22. 9. 2021 - 8. 12. 2021

Výuka v letním semestru: 12. 1. 2022 - 22. 6. 2022

Celkový počet hodin:

1 x 2 VH týdně

Místo výuky:                        

Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně, Purkyňova 118, Brno, učebna bude upřesněna.

Čas výuky:                                             

středa 15:30-17:00


RJ - začátečníci A1, učebnice Ruština nejen pro samouky - 15. kapitola.

Sylabus:

Jazyková úroveň odpovídá úrovni A 1 Evropského referenčního rámce. Kurz upevňuje samé základy řečových dovedností (čtení, psaní, poslech, mluvený projev), dále pomáhá zefektivnit schopnost užívání již osvojených základních jazykových prostředků (slovní zásoba, gramatika, zvuková a písemná podoba jazyka) a rozšiřuje tak komunikační rádius úplných začátečníků v jednoduchých situacích běžného života, zejména na úrovni sebeprezentace. Jazyková úroveň odpovídá úrovni A 1 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

Účastník si v tomto kurzu upevní a zdokonalí již získané základní řečové dovednosti pro jednoduchou komunikaci na začátečnické úrovni.

Pakliže se přihlásíte a následně nebudete moci na kurz docházet, jste povinen/povinna nás na tuto skutečnost upozornit (na e-mail hana.balabanova@vutbr.cz). Uvolněné místo nabídneme dalším zájemcům. Děkujeme za Vaši ohleduplnost. 


VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.