Česky English Deutsch Pусский

Technika v kostce 2023/2024

Informace o kurzu

Cena500 Kč
Délka2 semestry

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení 16. 10. 2023

Konání kurzu: 1x za týden v pondělí od 12:30 do 14:00

Místo konání: Přednáškový sál, budova VUT v Brně na adrese Kounicova 966/67a

Náplň kurzu: 

Cílem kurzu je poskytnout posluchačům přehled o jednotlivých oborech zastoupených na fakultách VUT a seznámit je tak s pestrou škálou vědecké činnosti na VUT. Absolvováním kurzu posluchači rozšíří svůj rozhled v oblasti rozličných technických výdobytků a inovací důležitých pro rozvoj současné společnosti.

Témata kurzu: 

Moderní informační a komunikační technologie

Představení VUT v Brně, jeho struktury a poslání. (ThMgr. Milan Klapetek; ICV)

Celosvětové družicové komunikační systémy (prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.; FEKT)

Současnost a budoucnost mobilních komunikací (prof. Ing. Stanislav Hanuš, CSc.; FEKT)

Internet, fenomén moderní doby  (Ing. Michal Vojkůvka, Ph.D.; FAST)

Energetika minulosti, současnosti a zítřka

Energie a globální oteplování (Ing. Karel Katovský, Ph.D.; FEKT)

Alternativní energetické zdroje (Ing. Lukáš Radil, Ph.D.;FEKT)

Alternativní dodavatelé energie (Ing. Lukáš Radil, Ph.D. ;FEKT)

Vodní zdroje (doc. Ing. Haluza, CSc.; FEKT)

Materiály včerejška, dneška a zítřka

Materiály pro nové milénium (prof. Ing. Jiří Švejcar, CSc.; FSI)

Biomechanika tkání a numerického modelování v lékařství 

Příspěvek biomechaniky k léčbě chorob svalově-kosterní soustavy  (Ing. Petr Marcián , Ph.D.; FSI)

Inženýrský příspěvek k léčbě srdečně - cévních chorob (prof. Ing. Jiří Burša, Ph.D.; FSI)

Stavby století 

Udržitelná města (doc. Ing. arch. Karel Havliš; FA)

Památková péče v českých zemích  (Ing. arch. Adam Guzdek, Ph.D; FAST)

Postindustriální dědictví města Zlín  (doc. Ing. arch. Karel Havliš; FA)

Průmyslové stavby jako kulturní památky (prof. Ing. arch. Alois Nový, CSc.; FAST)

Digitální audiovizuální systémy, počítačové vidění a grafika

Historie a současnost televize ve světě (prof. Ing. Václav Říčný, CSc.; FEKT)

Záznam a reprodukce digitálních audiosignálů (prof. Ing. Tomáš Kratochvíl, Ph.D.; FEKT)

Počítačové vidění a počítačová grafika (Ing. Karel Horák, Ph.D.; FEKT)

Naše současné finanční, podnikatelské, burzovní a výrobní prostředí 

Využití umělé inteligence v ekonomii (prof. Ing. Petr Dostál, CSc.;FP)

Přednáška se přesouvá - jarní prázdniny

Finanční a reálné investice (prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc.; FP)

Ekonomická stabilita (doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.; FP)

Aktuální makroekonomické otázky (doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.; FP)

Dopravní systémy, současnost a výhled

Vodní doprava - Evropa a svět (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr; FAST)

Brněnská přehrada - historie a současnost (prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr; FAST)

Přednáška se přesouvá - Velikonoční pondělí

Negativní působení silniční dopravy na životní prostředí (doc. Ing. Zdeněk Kaplan, CSc.; FSI)

Minulost a současnost letectví

Konstrukce a projektování letadel (prof. Ing. Antonín Pištěk, CSc.; FSI)

Principy atmosférického a kosmického letu (doc. Ing. Vladimír Daněk, CSc.; FSI)

Letecká doprava (Ing. Jiří Chlebek, Ph.D.; FSI)

Chemie a lidské zdraví 

Poruchy chromozomů jako příčina geneticky podmíněných onemocnění u člověka (Mgr. Jan Smetana, Ph.D.; FCH)

Kosmetika a bytová chemie. Chemie v běžném životě (Ing. Julie Hoová, Ph.D.; FCH)

Výživá seniorů - jak zůstat déle vitální (Ing. Lenka Fialová, Ph.D.,Ph.D.; FCH)

Potravinová aditiva, hodnocení zdravotní bezpečnosti potravin (Ing. Jaromír Pořízka, Ph.D.; FCH)

 

 

 

 

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.