Česky English Deutsch Pусский

Umění renesance 2023/2024

Informace o kurzu

Cena600 Kč
Délka2 semestry
LektorPhDr. Kaliopi Chamonikolas, Ph.D.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry,  zahájení 26. 10. 2023

Lektoři: PhDr. Kaliopi Chamonikolas, Ph.D.

Konání kurzu: 1x za 14 dní ve čtvrtek , 15:00 - 16:30

Místo konání: Přednáškový sál, budova VUT v Brně na adrese Kounicova 966/67a

Náplň kurzu:

Kurz je orientován na problematiku vizuálních médií v období převratných společenských, náboženských a politických změn a uměleckých inovací. Podstatná část bude věnována renesančnímu umění v Itálii 15. a 16. století. Obsahem přednášek bude rovněž konfrontace italského a severského modelu renesance a jeho specifického historického kontextu. Zaměří se na základní charakteristiku, typické rysy, analogie, odlišnosti, specifika, hybridní formy atd. a všechny důležité jevy s touto epochou související. Vývojové proměny renesance jsou dokládány na dílech největších osobností architektury, sochařství a malířství. Součástí kurzu je také stručný nástin problematiky manýrismu a umění v okruhu císaře Rudolfa II.

Témata přednášek:

 1. Terminologické a chronologické otázky, objasnění různých typů „renesance“ v průběhu dějin, od teocentrického k antropocentrickému pojetí světa
 2. Florencie a její role v rozvoji rané renesance
 3. Renesanční sochařství, hlavní osobnosti (Donatelo…)
 4. Renesanční architektura (Brunelleschi..)
 5. Leon Battista Alberti a problém perpspektivy, Massacio
 6. Změna uměleckého názoru v Nizozemí, ve Francii, situace v Čechách
 7. Vrcholná renesance v Římě a síla papežství, hlavní umělecké podniky
 8. Raffael, Leonardo da Vinci, Michelangelo
 9. Benátská renesance
 10. Renesance za Alpami – mocenská centra a formy reprezentace
 11. Albrecht Dürer a Itálie
 12. Manýrismus v Itálii
 13. Manýrismus v severní Evropě a na dvoře Rudolfa II.
 14. Návraty antiky a model klasicismu v 19. století

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.