Česky English Deutsch Pусский

Rodinné podniky ve světovém vinařství – Část I: nový svět a Čína. (LS 2020)

Informace o kurzu

Cena700 Kč
Délka1 semestr
LektorProf. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA

DŮLEŽITÉ: Vzhledem k omezené kapacitě je kurz určen pouze pro nové uchazeče, tedy pro ty, kteří kurz Rodinné podniky ve světovém vinařství dosud neabsolvovali.

Konání kurzu: Výuka se koná 1 x 14 dní, vždy ve čtvrtek 14:30 - 16:30 v Experimentální laboratoři celoživotního vzdělávání Fakulty podnikatelské, VUT v Brně (Kolejní 2906/4, 612 00 Brno-Královo Pole), učebna P152. Výtahem po pravé straně vstupu do 1. poschodí (tj. směrem dolů).  

Charakteristika kurzu: posluchači se v první části seznámí se základní teorií rodinných podniků. Posluchači se naučí degustovat vína a hodnotit tato vína pomocí stobodové stupnice. Bude provedena ukázka rozpoznávání vůní vína. Na soustředěních budou prezentovány jednotlivé světové oblasti pěstování vína a to Jižní Afrika, Jižní Amerika, Kalifornie, Austrálie, Nový Zéland a Čína. Budou prezentována typická vína těchto oblastí a bude provedena řízená degustace min. jednoho vzorku vína typického pro danou oblast. Pro danou zemi budou představeny vybrané rodinné vinařské podniky.

Osnova kurzu:

  1. Soustředění (6. 2. 2020 – 14,30-16,30 - zahájení kurzu): Teorie rodinných podniků I.: struktura modulu, teorie rodinných podniků – definice, rodinné podniky globálně i lokálně, specifika rodinných podniků, strategie rodinného podniku. Uvítací přípitek bude proveden šumivým vínem CAVA.  
  2. Soustředění (20. 2. 2020 – 14,30-16,30): Teorie rodinných podniků II.: řízení rodinného podniku – rodinná rada, rodinný protokol, řízení následnictví, interpreneurship. Jako zajímavost bude provedeno představení SHERRY.
  3. Soustředění (5. 3. 2020 – 14,30-16,30): Rodinné podniky ve světovém vinařství – Jižní Afrika: globální data o vinařství, historie vinné révy, světové vinařské oblasti, základy hodnotících systémů, principy degustace, metodologie výzkumných případových studií. Jižní Afrika, historie, typické odrůdy vína, rodinné podniky v Jižní Africe, případová studie CONRADIE FAMILY VINEYEARDS, řízená degustace vína PINOTAGE.
  4. Soustředění (19. 3. 2020 – 14,30-16,30): Rodinné podniky ve světovém vinařství - Jižní Amerika, Chile, Argentina a Uruguay: Chile, historie, typické odrůdy vína, rodinné podniky v Chile, případová studie ERRAZURIZ, řízená degustace vína CARMENERE. Argentina, historie, typické odrůdy vína, rodinné podniky v Argentině, případové studie FAMILIA ZUCCARDI, FAMILIA CECCHIN, řízená degustace vína MALBEC. Uruguay, historie, typické odrůdy vína, rodinné podniky v Uruguay, případoví studie BODEGA FAMIGLIA JUANICÓ, řízená degustace vína TANAT.
  5. Soustředění (2. 4. 2020 – 14,30–16,30): Rodinné podniky ve světovém vinařství – USA, Austrálie, Nový Zéland, Kalifornie: historie, typické odrůdy vína, rodinné podniky v USA, případové studie GUNDLACH BUNDSCHU a CEÁGO, řízená degustace vína ZINFANDEL. Austrálie, historie, typické odrůdy vína, rodinné podniky v Austrálii, případová studie KEWIN SOBELS WINES, řízená degustace vína SHIRAZ. Nový Zéland, historie, typické odrůdy vína, rodinné podniky na Novém Zélandu, případová studie WOOING TREE, řízená degustace vína PINOT NOIR.
  6. Soustředění (16. 4. 2020 – 14,30-16,30): Rodinné podniky ve světovém vinařství – Čína: historie, vinařské oblasti, typické odrůdy vína, rodinné podniky v Číně, případová studie VINAŘSTVÍ CHANGYU, řízená degustace vína JIEBANA.

Upozornění: V případě řízených degustací se nejedná o prostou propagaci alkoholu. Posluchači budou seznámeni se zásadami degustací a budou si moci ohodnotit jednotlivá vína systémem 100 bodové stupnice. Bude vysvětlen senzorický kruh vína a předvedeno použití vůní vína. Nikdo z posluchačů nebude k degustaci nucen, u řízené degustace budou k dispozici nádoby na vylití vína a každý bude mít možnost víno vylít v případě, pokud mu víno nebude chutnat, či pokud k němu bude mít výhrady.

PŘIHLÁSIT SE MŮŽETE JIŽ TEĎ,

PLATBY ALE BUDE MOŽNÉ PROVÁDĚT AŽ V LEDNU - INFO VÁM POŠLEME !!!

 

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.