Česky English Deutsch Pусский

Vybrané otázky civilního práva II.

Informace o kurzu

Cena350 Kč
Délkaletní semestr 2017/2018
LektorMgr. Kamil Gregorek

NÁVAZNOST NA PŘEDCHOZÍ BĚH NENÍ NUTNÝ

Rozsah kurzu: zahájení v letním semestru akademického roku 2017/18, 1 semestr, 1x za 14 dní čtvrtek 13:00 - 14:30

Cena kurzu: 350 Kč

TÉMATA PŘEDNÁŠEK

1. Nájem bytu dle NOZ

Nájemní smlouva bytu či domu je často používaným nástrojem pro řešení bytových potřeb člověka. Na druhé straně je způsobem, pro vlastníky bytů či domů, jak z tohoto vlastnictví generovat zisk. Na kurzu probereme právní úpravu nájmu bytu či domu a zaměříme se na obsah nájemní smlouvy a její časté nedostatky.

2. Manželství – vznik, zánik, právní ukotvení

Rodinné právo bylo do konce roku 2013 upraveno samostatným zákonem – zákonem o rodině. Od 1. 1. 2014 byla však úprava inkorporována do nového občanského zákoníku, který komplexně upravuje manželství pokud se týká jeho vzniku, zániku, i práv a povinností manželů. Na kurzu se tedy zaměříme na právní ukotvení manželství a jeho náležitosti.

3. Společné jmění manželů

Společné jmění manželů (SJM) tvoří souhrn aktiv a pasiv, který vyjadřuje majetkové vztahy spojené s manželským svazkem. Nový občanský zákoník i nadále společné jmění manželů definuje a reguluje, ovšem není jediným právním předpisem, který se SJM dotýká. Na kurzu se seznámíte s vymezením SJM, s možnosti dispozice se SJM, s jeho režimy a s jeho případným vypořádáním. Neopomeneme práva daná snoubencům ve vztahu k majetkovému uspořádání jejich budoucího svazku.

4. Bytové vlastnictví – SVJ, družstvo, podílové spoluvlastnictví

Typicky při koupi bytu nebo při pronájmu bytu se setkáváme s pojmy „osobní vlastnictví“ či „družstevní vlastnictví“, okrajově i „podíl“. Co vlastně tyto pojmy znamenají? Jaký je rozdíl mezi vlastnictvím bytové jednotky a účastní v družstvu? Jaký je rozdíl v jejich pronájmu? Na kurzu se probereme definici společenství vlastníků jednotek a bytového družstva – budeme se zabývat tím, jaké jsou mezi nimi rozdíly, jak fungují a jaká je jejich právní úprava. Krátce se zaměříme i na podílové spoluvlastnictví, které je v praxi bytového vlastnictví stále aktuální. Důraz bude kladen na důsledky, které daný „typ“ bytového vlastnictví pro vlastníka, kupujícího či nájemce vlastně má.

5. Zákon o registru smluv – forma kontroly veřejné správy

Dne 1. července 2016 vstoupil v účinnost zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, který nařizuje vysokým školám, ale i mnoha dalším, uveřejňovat uzavřené smlouvy. Od 1. července 2017 poté zákon přináší sankci neúčinnosti (a následně neplatnosti) smlouvy, která nebyla řádně uveřejněna. V srpnu 2017 byl zákon následně novelizován. Na kurzu probereme obsah zákona a povinnosti z něj vyplývající. Zaměříme se na důsledky (pozitivní i negativní), které zákon přinesl, a na nároky, které zákon na povinné subjekty klade.

6. Zastoupení advokátem - jak funguje v praxi

Advokacie je svobodné právní povolání a patří dnes k dominantnímu sektoru při poskytování právních služeb. Na kurzu se budeme zabývat poskytováním právních služeb od advokáta. Jak vlastně probíhá jednání s advokátem, jaký je jeho vztah s klientem? Jaké má povinnosti, jaká naopak práva? Musím advokáta vlastně mít a proč? Jakou zaplatím advokátovi odměnu?

 

 


VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.