Česky English Deutsch Pусский

Foto: Zoner Photo Studio pro fotografy – modul Vyvolat

Informace o kurzu

Cena1200 Kč
Délka2 semestry
LektorIng. Pavel Kristián a Pavel Kristián

Přihlášky přijímáme pouze online, dokud vidíte níže přihlašovací formulář.

 

Rozsah kurzu: 2 semestry, zahájení v zimním semestru akademického roku 2019/2020 - 11. 10. 2019

Konání kurzu: 1x za týden v pátek od 15:00 do 16:50 (cca), Místo konání: Fakulta informačních technologií, učebna: N103

Kurz je určen všem uživatelům programu Zoner Photo Studio a to v aktuální verzi X a s ukázkami práce ve starší verzi 17.

Kurz se zaměřuje na postupy při úpravách fotografií a vytvoření správných pracovních postupů  při  úpravách snímků. Požadovány jsou základní dovednosti při práci s počítačem a alespoň základní orientaci a zkušenosti s prací v aplikaci Zoner Photo Studio (bez ohledu na verzi). Kurz je však vhodný i pro úplné začátečníky v práci s programem stejně jako pro ty, kteří přecházejí na Zoner Photo Studio X z jiné aplikace.

Úvodní lekce se věnují práci se soubory v programu Zoner Photo Studio, tj. organizaci souborů v počítači, práci s informacemi, možnostem hledání, řazení, třídění apod. Účastníci se prakticky seznámí s prací s katalogem, využitím klíčových slov, použitím GPS souřadnic a dalšími možnostmi, které aplikace Zoner Photo Studio nabízí.

Hlavní část kurzu je věnována vylepšení snímků v modulu Vyvolat. Jsou zařazeny všechny základní postupy pro úpravy snímků, tj. globální tonální (zesvětlení, ztmavení snímků a možnosti úpravy jeho kontrastu) i barevné úpravy. Samostatné lekce se věnují možnostem práce s různými druhy nástrojů a jejich použití při globálních i lokálních úpravách snímků.

Důraz je kladen na praktické procvičení práce s různými nástroji při úpravách fotografií. Do výuky jsou zařazeny podrobné a komplexní postupy pro úpravu portrétní fotografie, krajinářské a produktové fotografie. Samostatné lekce se věnují převodu do černobílé fotografie.

Závěrečné lekce se věnují možnostem publikování, především přípravě snímků pro web a prohlížení na monitoru a pro tisk.

 Absolventi tohoto kurzu mohou ve studiu pokračovat v kurzu Zoner Photo Studio – Pokročilé úpravy v modulu Editor.

Orientační přehled lekcí

 1. Proč upravovat digitální snímky. Destruktivní a nedestruktivní úpravy. Informace o aplikacích. Co je důležité před úpravou.
 2. Monitor, pracoviště, správa barev. Formáty souborů, RGB a další. RAW vs. JPG.
 3. Představení Zoner Photo Studia. Základní nastavení. Vyvolat vs. Editor.
 4. Modul Vyvolat, profily fotoaparátu a objektivu
 5. Ořez a srovnání
 6. Histogram. Tonalita – zesvětlení, ztmavení, kontrast
 7. Tonalita – Křivky
 8. Křivky pro práci s barvou
 9. Úpravy barev a WB
 10. Potlačení šumu. Doostření.
 11. HDR, efekty: vinětace a zrno
 12. Přednastavení – použití a vytvoření, sdílení
 13. Filtry: přechodový, kruhový a štětcový
 14. Štětce: vyhlazovací a retušovací štětec
 15. Portrét, úprava a vylepšení I.
 16. Portrét, úprava a vylepšení II.
 17. Krajina, kompletní úprava
 18. ČB fotografie – od fotografování po úpravu
 19. HDR a skládání multiexpozic
 20. Uložení a export, volba formátu a bar. profilu
 21. Příprava pro tisk/web
 22. Hromadné úpravy
 23. Ukázky použití aplikace Nik Collection, Sharpener a SilverEfex
 24. Závěr a shrnutí

 

DŮLEŽITÉ:

Vážené dámy a pánové,

přihlášením na kurz potvrzujete, že souhlasíte s následujícími pravidly.

Protože fakulta, kde probíhá výuka, má velmi přísný provozní řád pro studenty, musí jej respektovat také frekventanti kurzů U3V. V opačném případě může dojít k situaci, že výuka U3V na této fakultě bude zrušena.

Obecně pro všechny studenty, tedy i pro studenty U3V, platí:

Zejména v Centru výpočetní techniky (CVT) FIT VUT v Brně to navíc znamená:

Věříme, že k takovým případům nebude docházet. Pokud souhlasíte s pravidly, těšíme se na vás ve školním roce.

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Titul za jménem
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2019 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.