Česky English Deutsch Pусский

Významné osobnosti 2023/2024

Informace o kurzu

Cena1000 Kč
Délka2 semestry
LektorBc. Radim Štěpán, Mgr. Petr Fedor, ThMgr. Milan Klapetek

 

Rozsah kurzu: 2 semestry,  zahájení 26. 10. 2023

Lektoři: Bc. Radim Štěpán, Mgr. Petr Fedor, ThMgr. Milan Klapetek

Konání kurzu: 1x za 7 dní ve čtvrtek , 10:00 - 11:30

Místo konání: Přednáškový sál, budova VUT v Brně na adrese Kounicova 966/67a

Náplň kurzu:

Cílem kurzu je seznámit posluchače s významnými osobnostmi z oblasti techniky, architektury, kultury a politiky. Posluchači se prostřednictvím jednotlivých historických osobností stanou pomyslnými svědky přelomových vědeckých a technických vynálezů, vzniku světské i sakrální architektury a umění, významných politických a právních reforem a kultury obecně. Absolvováním kurzu posluchači získají znalosti o mnohých historických osobnostech významných pro naši minulost a mnohdy i pro naší současnost a prostřednictvím životů těchto osobností nahlédnou mnohdy přelomové události z oblasti vědy, techniky, kultury, umění a politiky.

 

Témata přednášek:

 1. Panovníci, architekti, výtvarníci, vynálezci, významné osobnosti se vztahem k Brnu:
 2. Přibyslav z Křižanova a jeho dědicové při zakládání cisterciáckého kláštera ve Žďáře
 3. Synové Gerharda ze Zbraslavi jako zakladatelé nejstarší vrstvy šlechtických hradů na Moravě
 4. Markrabě Jan Jindřich Lucemburský jako politik a hospodář ve „Zlatém věku Moravy“
 5. Karel VI., poslední Habsburg,
 6. František Štěpán Lotrinský, zakladatel habsbursko-lotrinské dynastie
 7. Josef II., reformátor na trůnu
 8. Leopold II., František II. (1.) - dva panovníci v měnící se Evropě
 9. Matyáš Korvín, jako vládce Moravy a Boskovicové v jeho službách
 10. Marie Terezie a její kancléř Václav Antonín Kaunitz – Rietberg
 11. Friedrich II. – voják a osvícenec na trůnu
 12. Ludvík XIV. – „Stát jsem já“
 13. Ludvík XVI. A Marie Antoinetta – královská moc a revoluce
 14. Napoleon – genius nebo zločinec?
 15. Samuel F. B. Morse
 16. František Gerstner a George Stephenson
 17. Josef Ressel
 18. Vladislav Jindřich, markrabě moravský
 19. Architekt a sochař Petr Parléř
 20. Antonín Pilgram – architekt a stavitel
 21. Baldasare Maggi – architekt ve službách posledních Rožmberků
 22. Jacopo Strada – správce císařských sbírek a architekt zámku v Bučovicích
 23. Karel st. ze Žerotína – moravský politik a státník
 24. Raduit de Souches – obránce Brna za švédské kampaně 1645
 25. Vilém Mundy – soukenický tovaryš, který se stal svobodným pánem

Přihláška na kurz

Termín

Prosíme, vyplňujte v klidu a pečlivě, vyhněte se překlepům.

Jméno *
Příjmení *
Titul před jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Titul za jménem
Pokud titul nemáte, nic nevpisujte.
Datum narození *
Např. 31.12.1955, tedy den.měsíc.rok
Ulice *
Město *
PSČ *
E-mail (bez správně zadaného e-mailu není přihláška platná a nepřijde nám) *
! Prosíme, zkontrolujte si po sobě svoji e-mailovou adresu ještě jednou. Na e-mail vám pak pošleme informace a zároveň vás podle e-mailu zařazujeme.
! Upozorňujeme, že v žádném případě NELZE jednu e-mailovou adresu použít pro více osob. Elektronická přihláška je určena pouze pro osoby, které používají e-mail.
Telefon *

Nyní si prosím přečtěte následující informace
a NÍŽE pod nimi pak klikněte na tlačítko ODESLAT

Informace o zpracování osobních údajů studentů Univerzity třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Informace o správci osobních údajů
Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305, je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a podle dalších právních předpisů. Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je RNDr. Mgr. Daniela Dvorská. Pověřence je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec@vut.cz

Informace o osobních údajích, které jsou o studentech Univerzity třetího věku VUT zpracovávány
Správce údajů zpracovává pro účely vedení agendy studia Univerzity třetího věku VUT následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou studenti Univerzity třetího věku VUT:
a) Jméno a příjmení
b) Titul/y
c) Datum narození
d) Adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně PSČ, případně doručovací adresa v České republice, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
e) E-mailová adresa
f) Telefon
g) Číslo bankovního účtu, jsou-li z něho hrazeny úhrady za poskytnuté služby

Zákonnost zpracování osobních údajů
Právním důvodem pro zpracování uvedených osobních údajů je smlouva. V souladu s platnou legislativou může VUT i po ukončení kurzu zasílat bývalým studentům Univerzity třetího věku VUT nabídky dalších kurzů Univerzity třetího věku VUT nebo jiného celoživotního vzdělávání. Zde je právním důvodem oprávněný zájem VUT.

Informace o době zpracovávání osobních údajů
Osobní údaje studentů Univerzity třetího věku VUT budou v listinných a elektronických informačních systémech VUT v Brně uchovávány po dobu 10 let od doby ukončení kurzu, poté budou posouzeny a buď předány do Archivu VUT v Brně nebo zlikvidovány.

Práva subjektů údajů
Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu vut@vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena a vyřízena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz .
E-mail:
Web:

* Položky označené hvězdičkou jsou povinné.

VUT Design

© 2000-2021 Institut celoživotního vzdělávání VUT v Brně
Sídlo: Purkyňova 464/118, 612 00 Brno

SOUHLASÍM
Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.